-298-


Benim sadık kulum sadık niyetle dua ediyor, kalbi tertemiz, “Ya rabbi diyor. Ben de ona “Buyur” derim ve hacetini karşılarım. (İBN KESİR CİLT III/S.720)

Dikkat edin ben sadece bir insanım. Bana bir davacı gelir. Belki de içinizden bir kısmınız delilini çok daha güzel bir dille ifade eder ve ben onun LEHİNE HÜKÜM VERİRİM. Kimin için bir müslümanın aleyhinde hüküm vermişsem o ateşten bir parçadır. Ya onu taşısın ya da atsın. (İBN KESİR CİLT III/S.741)

Zikrimle meşgul olup benden istemeye vakit bulamayanlara isteyenlerden daha çok veririm. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.850)

Her sanatın ehlini bulunuz ve ondan yardım dileyiniz. (FETHU’R- RABBANİ /S.366)

Cehennem dünyayı çevreliyor. Cennet de onun ardındadır. Bunun için cehennem üzerindeki köprü cennet yolu olmuştur. ( RAMUZÜL EHADİS/ 3399)

Nevvas b. Sem’an (r.anha)  anlatıyor:

Resulullah (sav)’ı, ‘’Kıyamet günü Kur’an ve onunla dünyada amel eden Kur’an ehli, mahşer yerine getirilirler de Bakara ve Al-i İmran sureleri (şefaatçı olmak için) birbirleriyle mücadele ederek, bu sureleri okuyanların önlerine geçmeye çalışırlar’’ buyururken işittim. (MÜSLİM)

Hz. Ebu Hureyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün elimden tuttu ve şu açıklamayı yaptı: "Allah toprağı cumartesi günü yarattı. Ondaki dağları pazar günü yarattı; ağaçları pazartesi günü yarattı. Mekruhları salı günü yarattı. Nuru çarşamba günü yarattı ve onda hayvanları perşembe günü yaydı. Hz.Adem (aleyhisselam)'i cuma günü ikindi vaktinden sonra, ikindi ile gece arasındaki gündüz vaktinin en son saatinde en son mahluk olarak yarattı." (KÜTÜB-İ SİTTE /1664)

Hz. Ebu Hureyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Cehennem, Rabbine şikâyet ederek dedi ki: "Ey Rabbim, bir kısmım diğer kısmımı yiyor. " Bunun üzerine ona iki nefes, izin verdi: Bir nefes, kışta, bir nefes de yazda. İşte bu (yaz nefesi), en şiddetli şekilde hissettiğiniz hararettir. Öbürü de (kışta) en şiddetli bulduğunuz soğuktur." (KÜTÜB-İ SİTTE /1668)

Ebu Mûsa (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı dinledim, şunu söyledi: "Allah Teâlâ hazretleri, Adem'i, yeryüzünün bütün (cüzler)inden almış olduğu bir avuç topraktan yarattı. Âdem'in oğulları da arzın kısımlarına göre vücuda geldi. Bir kısmı beyazdır, bir kısmı kızıldır, bir kısmı siyahdır. Bunlar arasında orta (renkliler) de var. Ayrıca bir kısmı uysaldır, bir kısmı haşindir, bir kısmı habis (kötü kalbli), bir kısmı iyi kalblidir." (KÜTÜB-İ SİTTE /1670)

    İstanbul -01.03.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail