-299-


Kişiler içinde Allah’ın en çok buğz ettiği kimse; düşmanlıkta aşırı giden kimselerdir. (İBN KESİR CİLT III/S.805)

Resulullah (sav)buyuruyor ki: “Ey Ademoğlu kendin için infak et.” (İBN KESİR CİLT III/S.817)

Güzelce abdestini aldıktan sonra gözlerini semaya çevirip “Eşhedü en lailahe illallahu  vahdehu ve şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu” diyen kimse için mutlaka cennet kapıları açılır ve istediği yerden içeri girer. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.855)

Bir kimse kendi görüşü ile yetinirse yoldan sapar. (FETHU’R- RABBANİ /S.347)

Müminin rüyası, uykuda Rabbın kuluna konuştuğu bir kelamdır. ( RAMUZÜL EHADİS 3607)

İbni Abbas (r.anhuma)  anlatıyor:

Resulullah (sav)buyurdular ki: ’’Karnında Kur’an’dan bir şey bulunmayan kimse, harabe ev gibidir.’’(TIRMIZİ)

Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Melekler nurdan yaratıldılar, cinler dumanlı bir alevden yaratıldılar. Âdem de size vasfı yapılandan yaratıldı. "(KÜTÜB-İ SİTTE /1672)

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Hayır, Allah'a kasem olsun Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), Hz. İsa'nın kızıl çehreli olduğunu söylemedi. Ancak şunu söyledi: "Ben bir keresinde uyumuştum. Rüyamda Beytullah'ı tavaf ediyordum. O sırada düz saçlı, kumral benizli, başından su akar vaziyette iki kişiye dayanıp ortalarında gitmekte olan birisini gördüm.

"Bu kim?" dedim.

"Meryem'in oğlu!" dediler.

Bunun üzerine daha yakından görmek için ilerledim. Kızıl, iri, kıvırcık saçlı, sağ gözü kör, gözü üzüm gibi pertlek bir adam daha vardı.

"Bu kim?" dedim.

"Bu, Deccâl !" dediler.

İnsanlardan en çok ona benzeyeni İbnu Katan'dı."

Zührî der ki: "İbnu Katan, câhiliye devrinde vefat eden Huzâalı bir kimseydi." (KÜTÜB-İ SİTTE /1673) 

    İstanbul -04.03.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail