-3-


Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki ümmeti içinde, insanların kafasını karıştıracak kaderiye (kaderi inkar edenler ve kul fiilin yaratıcısı diyenler) ve mürcie(ler) (kulun yaptığı işler Allah’a aittir. Onda kulun bir hakkı yoktur diyenler) bulunmasın. Şunu iyi bilin ki; Allah hem kaderiyeye hem mürcie’ye yetmiş peygamber dilinde lanet etmiştir. (Hadis)

Ne oluyor bu insanlara ki Allah’ın hudhudu ile oynuyorlar; (hanımlarına) “ Seni boşadım, tekrar aldım, boşadım tekrar aldım. ” deyip duruyorlar. (Hadis)

Şu cemaate ne oluyor ki, benim yaptığım amellerden çekiniyorlar. Allah’a yemin olsun ki, ben Allah’ı onlardan daha iyi bilir ve daha çok korkarım. (Hadis)

Allah bir kuluna nimet etti mi mutlaka insanları ona muhtaç kılar, eğer o, onların ihtiyacını karşılamazsa, kendisine verilen nimete zeval hasıl olur, yani nimeti elinden kaçırır. (Hadis)

Gördünüz ya; ondan yüz çevirmedim. Çünkü iki melek gördüm cennet meyvalarından (şehid olarak ölenin) ağzına veriyorlardı, onun aç olarak öldüğünü bundan fark ettim. (Hadis)

Allah bir şeyi yarattı mı mutlaka onu mağlup edecek bir şey daha yaratır. Rahmetini gazabını yenmek için yaratmıştır. (Hadis)

Doğu tarafından gelen, istemedikleri halde cennete sevk edilen bir takım insanlara hayret ettim. (Hadis)

Allah'tan yardım mihnet oranında gelir, sabır da bela oranında.(Hadis)

Horozun ötmesi namazıdır, kanatlarını çırpması da rüku ve secdesidir. (Hadis)

Rıfk bulunduğu şeyi süsler, çıkarılıp yok edildiği şeyi de karalar. (Hadis)

Allah yeryüzünde akıldan daha az bir şey yaratmadı, yeryüzünde akıl kibrit-i ahmer’den daha azdır. (Hadis)

İstihare eden eli boş dönmez, istişare eden pişman olmaz, iktisad eden muhtaç olmaz. (Hadis)

İstanbul - 23.09.2002
 http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail