-300-


Alimin uykusu ibadet, nefesi tesbihtir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I/S.994)

Ümmetim için en korktuğum şey; dili bilgin, içi bozuk(münafık) olmaktır. (FETHU’R- RABBANİ /S.327)

Ölülerinizi –La ilahe illallah- söylemekle rızıklandırın. ( RAMUZÜL EHADİS/ 3654)

Abdullah b. Amr b. El As  (r.anhuma)  anlatıyor:

Hz. Resulullah (sav)buyurdular ki:

-(Kıyamet günü) Kur’an hafızına, ’Oku da (cennet derecelerinde ezberlediğin Kur’an ayeti miktarınca) yüksel ve dünyada iken açık açık, tane tane okuduğun gibi oku. Zira cennetteki makamın, okuyabileceğin son ayete bağlıdır’ denilecektir. (BU DAVUD, TIRMIZİ)

Hz. Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Bana geçmiş peygamberler (aleyhimusselam) arzedildiler. Hz. Musa zayıfca bir erkekti. Sanki Şenûe kabilesinden (uzun boylu) birine benziyordu. Hz. İsa (aleyhisselâm)'yı da gördüm, gördüklerim içinde ona en çok benzeyen Ürve İbnu Mes'üd idi. Hz. İbrahim (aleyhisselâm)'i de gördüm, gördüklerim arasında ona en çok benzeyen, arkadaşınızdı -yani kendisini kastediyor- Hz. Cebrail (aleyhisselam)'i de gördüm. Gördüklerimden ona en ziyâde benzeyen Dıhye İbnu Halîfe idi." (KÜTÜB-İ SİTTE /1674)

Semure İbnu Cündüb (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Sâm, Arapların babasıdır. Yâfes, Rumların babasıdır. Hâm Habeşîlerin babasıdır." (KÜTÜB-İ SİTTE /1675)

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Zekeriyya (aleyhisselam) marangoz idi." (KÜTÜB-İ SİTTE /1676)

Doğrusu her sabah iki melek gökten iner. Bunlardan birisi “İnfak edene devamlılık ver”  der.  Diğeri ise “Allah’ım infak etmeyip tutana yokluk ver” der. (İBN KESİR CİLT III/S.817)

Resulullah (sav)buyurmuştur ki; Ademoğlu ; malım, malım der. Senin malın; ancak yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin ve sadaka verip geçtiğindir. Bunun dışında kalan, gidecek olan ve insanlara bırakacağındır. (İBN KESİR CİLT III/S.817)

    İstanbul -09.03.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail