-302-


Cehalet hali ile ibadet edenin ıfsadı ıslahından çok olur. (FETHU’R- RABBANİ/ S.294)

Dikkat edin. Size eğreti (ödünç) tekeyi bildiriyorum: (Başkası namına) hülle yapan kişidir. Allah hem hülle yapana hem de yaptırana lanet etmiştir. ( RAMUZÜL EHADİS/ 1981)

Ka’b Malik (ra) anlatıyor:

-Resulullah (sav) Tebük Savaşına Perşembe günü çıktı. Ve yolculuğa Perşembe günleri çıkmayı severdi. (BUHARİ)

Enes İbnu Malik radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "(Meşru) bir işten (helal rızık) kazanan kimse o işe devam etsin (KÜTÜB-İ SİTTE /6624)

Nafi anlatıyor: "Ben Şam ve Mısır'a ticaret malı gönderiyordum. Irak'a da gönderdim ve mü'minlerin annesi Hz. Aişe'nin yanına varıp kendisine: "Ey mü'minlerin annesi! Ben Şam'a ticarete gidiyordum, şimdi Irak'a gidiyorum" dedim. Bunun üzerine: "Böyle yapma! Sana ve eski ticaret yerine ne oldu? Zira ben, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın: "Allah Teala hazretleri, sizden birine bir ciheti rızkına sebep kılarsa, bu değişinceye veya güçleşinceye kadar onu terketmesin" buyurduğunu işittim" dedi." (KÜTÜB-İ SİTTE /6625)

Hz. Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Resullullah aleyhissalatu vesselam'ı işittim, buyurdular ki: "Müslümanlara bir gıda maddesinde ihtikarda bulunanı Allah Teala hazretleri cüzzam ve iflasa mahkum eder." (KÜTÜB-İ SİTTE /6628)

Kadın dört şey için nikahlanır. Malı, soyu, güzelliği ve dini için, sen dindar olanı tercih et, ellerin bereketlensin. (İBN KESİR CİLT III/S.873)

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: ‘’Allah’a andolsun ki sizden birisinin ailesi hakkındaki yemininde ısrar edip diretmesi Allah katında Allah’ın kendisine farz kılmış olduğu kefareti vermesinden de daha fazla günah kazandırıcıdır.’’ (İBN KESİR CİLT III/S.891)

    İstanbul -17.03.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail