-303-


Allah’u Teâla yarısı kardan ve yarısı ateşten olan bir melek yaratmıştır. Bu melek duasında “Allah’ım kar ile ateşi birleştirdiğin gibi salih kullarının kalplerinide birleştir.” diye dua eder. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT II/S.400)

Gücünüzün yettiği kadar, sıkıntı veren dünya işlerini bırakınız. (FETHU’R- RABBANİ S.269)

Arefe orucu geçmiş ve gelecek iki yılın günahlarına kefaret olur. Aşure orucu ise geçmiş senenin günahlarına kefaret olur. ( RAMUZÜL EHADİS /3828)

Sahr b. Vedaa el- Gamidi es- Sahabi (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav) şöyle buyurdu:’’Allah’ım! Günün ilk saatlerini ümmetimin hakkında bereketli eyle’’ Resulullah (sav) bir müfreze veya ordu gönderdiğinde sabahleyin erkenden gönderirdi. Sahr da bir tacirdi. Ticaret mallarını (piyasaya) gündüz erkenden gönderirdi. Bunun için büyük servet sahibi oldu ve malı çoğaldı. (BU DAVUD, TIRMIZİ)

Ubey İbnu Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: "Bir adama Kur'an öğretmiştim. Bana bir yay hediye etti. Bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam'a haber verdim: "Eğer onu alırsan, ateşten bir yay almış olursun" buyurdular. Ben de geri iade ettim." (KÜTÜB-İ SİTTE /6629)

Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında fiyatlar artmıştı. Halk müracaat ederek: "Ey Allah'ın Resulü fiyatları siz düzenleseniz!" dedi. Aleyhissalatu vesselam şu cevabı verdi: "Ben, sizden kimsenin kendisine yaptığım bir zulmü talep etmez olduğu halde aranızdan ayrılmayı diliyorum "(KÜTÜB-İ SİTTE /6635)

Kim bir yemin eder de bir başka şeyi ondan daha hayırlı görürse, onu terk etmesi yeminin kefaretidir. (İBN KESİR CİLT III/S.891)

Amellerin Allah’a en sevgili olanı namazın ilk vaktinde kılınanıdır. (İBN KESİR CİLT III/S.952)

Bir adamı sevdiğin zaman adını, babasının adını,dedesinin akrabalarının adını sor öğren. Hasta olduğu zaman ziyaretine, işi olduğu zaman yardımına gidersin. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT II/S.438)

    İstanbul -22.03.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail