-304-


Hak Taala kelemi yarattı, yaz dedi. “Ne yazayım” deyince,  “Kıyamete kadar kullara hükmümü yaz” buyurdu. (FETHU’R- RABBANİ /S.267)

Amelsiz alim, kendisini yakarak başkasını aydınlatan mum gibidir. ( RAMUZÜL EHADİS/ 2698)

İbni Ömer (r. Anhuma) anlatıyor:

Hz Resullah (sav) hac yahut ümreden dönünce, her tepe yahut yokuş aşınca üç defa tekbir alır, sonra ’’La ilahe İllallahu vahdehu la şerike lehü, lehü’l mülkü velehü’l hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir’’ derdi. Ayrıca, ’’Seferden dönücüleriz, tevbe edicileriz, Rabbimize ibadet edicileriz. Rabbimize secde ediciler ve hamd ediciler, Allah vaadinde doğru söyledi. Kuluna yardım etti ve tek başına orduları perişan etti’’ derdi. ’’ (BUHARİ, MÜSLİM)

Attab İbnu Esad radıyallahu anh'ın anlattığına göre: "Resulullah aleyhissalatu vesselamonu Mekke'ye gönderdiği zaman kendisini, satın alıp da henüz teslim alınmamış bir malın karından men etmiştir." (KÜTÜB-İ SİTTE /6633)

İbnu Abbas radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam Bey'-i garar'dan (yani tahakkuk edip etmeyeceği bilinmeyen akibeti meçhul satıştan) men etti." (KÜTÜB-İ SİTTE /6634)

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Medineye geldiği vakit, halk ölçü-tartı işinde insanların en kötüsü idi. Bunun üzerine Allah Teala hazretleri "Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline" diye başlayan sureyi indirdi, Bundan sonra ölçü ve tartıyı güzel yaptılar." (KÜTÜB-İ SİTTE /6641)

Kim ikindi namazını geçirirse sanki ailesini ve malını terk etmiş gibi olur. (İBN KESİR CİLT III/S.955)

Allah’ın emri gelinceye kadar (kıyamete kadar) içinizde yedi sınıf insan bulunacak; onlarla zafer bulacasınız, onlarla yağmura nail olacaksınız ve onlarla rızıklanacaksınız. (İBN KESİR CİLT III/S.984)

    İstanbul -29.03.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail