-305-


Siz mallarınızla herkesi  memnun edemezsiniz. Öyle ise onları güleryüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT II/S.448)

Ben  Rabbımın katında gecelerim. Beni yedirir ve içirir. (FETHU’R- RABBANİ /S.246)

Allah buyurdu: Benim arif ve kendilerine ilham ettiğim kullarımı, aralarında hükmümü verinceye kadar, ne cennetlik ne de cehennemlik kılmayın.”  ( RAMUZÜL EHADİS /4090)

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:

Bir zat:

-’’Ya Resulullah! Ben yolculuğa çıkmayı arzu ediyorum, bana tavsiyede bulun’’ dedi.

Resullah (sav):

-’’Allah’tan korkmaya, her tepeyi aşınca tekbir getirmeye bak’’ buyurdu. Bu adam dönüp gidince de, ’’Allah’ım! Uzaklığı onun için yakınlaştır ve yolculuğu ona kolaylaştır’’ buyurdu. (TIRMIZİ)

Hz. Cabir İbnu Abdillah radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Tarttığınız zaman tartınızı ağır yapın." (KÜTÜB-İ SİTTE /6640)

Ebu'l Hamra radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı, yanında bir kap içinde bir miktar zahire satan bir adamın yakınlarından geçtiğini gördüm. Mübarek elini kabın içine sokup (kontrol ettikten sonra) adama: "Sen hile yapmışa benziyorsun. Bize hile yapan bizden değildir" buyurdu." (KÜTÜB-İ SİTTE /6642)

Ana- babasına karşı gelen, başa kakıcı olan, devamlı içki içen ve kaderi yalanlayan cennete giremez. (İBN KESİR CİLT III/S.1044)

Kur’an’ı açıktan okuyan, sadakayı açıktan veren; Kur’an’ı gizli okuyan sadakayı gizli veren gibidir. (İBN KESİR CİLT III/S.1055)

Çocuk kokusu cennet kokularındandır. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT II/S.553)

    İstanbul -04.04.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail