-306-


İnsanlarla iyi geçinmek sadakadır. (FETHU’R- RABBANİ /S.237)

Birbirinizle ceza (ve suçlarını) bağışlayın. Zira bana arz edilecek şeri ceza mutlaka yerine getirilir. ( RAMUZÜL EHADİS /3168)

Usame b. Zeyd (r. Anhuma) anlatıyor:

Hz Resullah (sav)’a, kızının ölmek üzere olan oğlunun haberi verilince, Resulullah’ın gözleri yaşardı. Bu durumu gören Sa’d, “ Ya Resulullah, bu hal nedir?” diye sordu. Efendimiz (sav);  “Allah’u Taala’nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir. Allah (cc) kullarından ancak merhametli olanlarına rahmet eder.” buyurdu.(HADİS)

Ebu Üseyd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam Nebit çarşısına gidip ona baktılar ve: "Burası size münasib bir çarşı değildir" buyurdular. Sonra bir başka çarşıya gidip baktılar. Yine: "Burası da size uygun bir çarşı değil" buyurdular. Sonra şu çarşıya döndü, içini dolaşıp (tedkik buyurdular) ve:
"İşte sizin çarşınız burasıdır! Sakın burası daraltılmasın ve burada (satış ve alış) yapanlardan vergi alınmasın" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE /6645)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Allahın, ümmetim için perşembe günü ilk vaktin(de yapılan iş)i mübarek kıl" diye dua ettiler. (KÜTÜB-İ SİTTE /6647)

İbnu Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dua buyurdular: "Allahım, ümmetime, günün ilk vakitlerin(de yaptıkları iş)i bereketlendir." (KÜTÜB-İ SİTTE /6648)

Gizli verilen sadaka rabbın öfkesini dindirir. (İBN KESİR CİLT III/S.1056)

Müslüman ecrini Allah’tan umarak ailesine infakta bulunduğu zaman bu, kendisi için bir sadakadır. (İBN KESİR CİLT III/S.1062)

ındandır. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT II/S.553)

    İstanbul -07.04.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail