-307-


İyi arkadaş güzel koku satan gibidir. Sana koku sürmese de yanında bulunduğun müddetce güzel kokusundan faydalanırsın. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT II/S.590)

İman için sabır, vücut için baş gibidir. (FETHU’R- RABBANİ/ S.207)

İnsanlara öyle zaman gelecek ki, camilerde halka halka oturup bütün gaye ve endişeleri dünya hayatı olacak, onlarla oturmayın. Çünkü Allah’ ın onlara ihtiyacı yoktur.” (RAMUZÜL EHADİS 3740)

Ebu Derda(ra) anlatıyor;

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Çok lanette bulunanlar, kıyamet günü ne şefaatçi ne de şahid olabilirler. (MÜSLİM)

Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a esirler getirildiği zaman, aile efradını birbirinden ayırmak istemediği için hepsini bir kişiye verirdi." (KÜTÜB-İ SİTTE /6653)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Mirac gecesi, bir kavme uğradım ki, karınları evler gibi iri idi. Bu karınların içi yılanlarla dolu idi ve yılanlar dışardan gözüküyorlardı. Ben: "Ey Cibril bunlar kimlerdir?"diye sordum. "Bunlar faiz yiyenler!" dedi." (KÜTÜB-İ SİTTE /6655)

Günah, kalpte iz bırakan, gönlün tereddüt ettiği ve insanların muttali olmasından hoşlanmadığı şeylerdir. (İBN KESİR CİLT III/S.1067)

Kim Allah’ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah’ın kendisini gölgelendirmesini isterse darda olan borçlusuna kolaylık göstersin, ya da alacağından vazgeçiversin. (İBN KESİR CİLT III/S.1075)

Bir şeyi sevmen seni kör ve sağır eder. .(İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S.73)

    İstanbul -13.04.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail