-308-


Bir fani kişiye dayanarak azizlik satan kişi zelil olur. (FETHU’R- RABBANİ /S.206)

Müminin hastalığından yakınmasına hayret ederim. Hastalıkta kendisinin yararına olan şeyi bir bilse, Rabbine kavuşuncaya kadar hasta kalmayı ister. ( RAMUZÜL EHADİS/ 3903)

Semure b. Cündüb (ra) anlatıyor;

Resulullah (sav) şöyle buyurdu:’’Birbirinizi Allah’ın lanetiyle, gadabıyla ve cehennem ateşiyle lanetlemeyiniz.’’ (TIRMIZİ)

Abdullah İbnu Hişam radıyallahu anh anlatıyor: "Biz Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ile beraberdik. O sırada, Aleyhissalatu vesselam, Ömer radıyallahu anh'ın elinden tutmuştu. Hz. Ömer: "Ey Allah'ın Resûlü! Sen bana, nefsim hariç herşeyden daha sevgilisin!" dedi. Resûlullah hemen şu cevabı verdi:

"Hayır! Nefsimi elinde tutan Zât-ı Zülcelâl'e yemin ederim, ben sana nefsinden de sevgili olmadıkça (imanın eksiktir)!"

Hz. Ömer radıyallahu anh:

"Şimdi, sen bana nefsimden de sevgilisin!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam:

"İşte şimdi (kâmil imâna erdin) ey Ömer!" buyurdular(KÜTÜB-İ SİTTE /4325)

Ebu Sa'id radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular: "Peygamberlerden birini diğerine üstün kılmayın." (KÜTÜB-İ SİTTE /4315)

Yine Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Benimle benden önceki diğer peygamberlerin misali, şu adamın misali gibidir: Adam mükemmel ve güzel bir ev yapmıştır, sadece köşelerinin birinde bir kerpiç yeri boş kalmıştır. Halk evi hayran hayran dolaşmaya başlar ve (o eksikliği görüp): "Bu eksik kerpiç konulmayacak mı?" der. İşte ben bu kerpiçim, ben peygamberlerin sonuncusuyum." (KÜTÜB-İ SİTTE /4322)

Resulullah (sav) şöyle buyurdular;

Melekler: ’’Ey Rabbım, Senin kulun bir kötülük işlemek istiyor.’’ Derler. Allah Taala bunu en iyi gören olduğu halde; ’’Onu gözetin; eğer işlerse bunu onun hakkında misli ile yazın. Ama terk ederse bunu onun için bir iyilik olarak yazın. Çünkü bunu ancak benim için terk etmiştir. (İBN KESİR CİLT III/S.1130)

Çok seven ve çok çocuk doğuran kadınlarla evleniniz. Zira kıyamet gününde sizinle benim ümmetim diğer ümmetlerden fazla olacaktır. (İBN KESİR CİLT III/S.1191)

Mümine sövmek fısk, mümini öldürmek ise küfürdür. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S.278)

    İstanbul -18.04.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail