-309-


İlim ikiye ayrılmıştır. Biri sabır, öbürü de şükürdür. (FETHU’R- RABBANİ/ S.205)

Abdullah (İbnu Mes'ud) radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Faiz yetmişüç kapı (çeşit)dir: '(KÜTÜB-İ SİTTE /6657)

İbni Mes’ud (ra) anlatıyor;

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: ’’Mümin; kusur bulan, lanetleyen ve müstehcen söz söyleyen kimse değildir. (TIRMIZİ)

Hz. Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Enson inen ayet, faizle ilgili olan ayettir. Resûlullah aleyhissâlatu vesselâm onu bize açıklamadan vefat etti. Öyleyse faizi de faiz şüphesi olan muameleyi de bırakın." (KÜTÜB-İ SİTTE6658)

Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki ister Yahudi olsun, ister Hıristiyan olsun Beni işittikten sonra Benim gönderildiğim dini kabul etmeden ölürse cehennem ehlindendir. (İBN KESİR CİLT III/S.1200)

Ben siyah ve kırmızı (derili olanlara) da gönderildim. Daha önce peygamber özellikle kendi kavmine gönderilirdi. Ben ise bütün insanlara gönderildim. (İBN KESİR CİLT III/S.1200)

Karşılıklı birbirine sövenlerin günahı mazlum taraf başlayıncaya kadar ilk defa başlayanındır. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S.278)

Müminin hoşlanmadığı şey başına gelirse, bu bir musibet sayılır (günahın affına vesile olur). ( RAMUZÜL EHADİS 4578)

Ebu Derda (ra) anlatıyor;

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir kul herhangi bir şeye lanet edince, lanet göğe doğru yükselir. Fakat gök kapıları lanete karşı kapatılır. Sonra yere doğru iner. Bu defa yer kapıları ona kapatılır. Sonra sağa ve sola doğru yol tutar. Girecek bir yer bulamayınca lanet edilen kişiye döner. Eğer lanete layık bir kimse ise onda kalır. Aksi halde lanet edene döner. (EBU DAVUD)

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm zenginlere koyun-keçi edinmelerini emretti ve buyurdu ki: "Zenginlerin tavuk edinmeleri halinde, Allah, köylerin helak olmasına izin verir. (KÜTÜB-İ SİTTE /6667)

Ebu Sa'id el-Hudrî (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: "Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve sâlihlerle beraberdir." (KÜTÜB-İ SİTTE /193)

Ebu Hureyre radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "İnsanların en çok yalan söyleyenleri boyacılar ve kuyumculardır." (KÜTÜB-İ SİTTE /6626)

    İstanbul -26.04.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail