-31-


Allah kendi gölgesinden başka bir gölge bulunmadığı bir günde yedi kişiyi gölgesinde gölgelendirecektir. Adaletli hükümdar, Allah’a ibadetle gelişen delikanlı, camiden çıktığı zaman tekrar dönünceye kadar gönlü camide asılı olan kişi, Allah için bir birini seven ve bu sevgi üzerinde toplanan ve ayrılan kişiler, yalnız başına iken Allah’ı zikredip gözleri taşan kişi, güzel ve soylu bir kadının kendisini çağırması üzerine “Ben Allah’tan (C.C) korkarım.” diyen kişi, bir sadaka veren ve sağının verdiğini solu bilmeyecek şekilde onu gizleyen kişi. (TIRMIZİ/2500)

Mümin ve mümine üzerinde herhangi bir hata olmaksızın Allah’a kavuşuncaya kadar, gerek nefsinde, gerek çocuğunda ve gerek malında bela kendisinden ayrılmaz.  (TIRMIZİ/2510)

İnsanoğlu sabaha vardığı zaman bütün uzuvlar, dile yalvararak şöyle derler: “Bizim hakkımızda Allah’tan kork; çünkü biz ancak seninle kâimiz. Doğru olursan doğru oluruz eğri olursan eğri oluruz.” (TIRMIZİ/2518)

Şefaatim, ümmetimin büyük günah sahiplerinedir. (TIRMIZİ/2552)

Ümmetimin içinde insanlardan büyük cemaatlere şefaat edecek kişi vardır. Onlardan kimi bir kabileye kimi bir zümreye kimi de bir kişiye şefaat edecek ve neticede bunlar cennete gireceklerdir. (TIRMIZİ/2556)

Bütün harcamalar Allah yolundadır. Ancak yapı müstesna; bunda hayır yoktur. (TIRMIZİ/2599)

Bir kişinin mescitle ilgilendiğini görürseniz ona iman şehadetinde bulununuz; çünkü Allah “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan ve zekat verenler imar ederler.” buyuruyor. (TIRMIZİ/2750)

Allah-u Teala’nın on sekiz bin alemi vardır. Bu dünya da o alemlerden bir tanesidir. (FÜTÛHÂT-I MEKKİYE’DEN TAVSİYELER/S.62)

Büyüklük ve velilik kıyamette hasret ve nedamettir. Cahil olma, Allah seni yükseltmişse sen kendini aşağı bil “Bir şey değilim.” de. (FÜTÛHÂT-I MEKKİYE’DEN TAVSİYELER/S.154)

Bir insanda üç yüz altmış mafsal (eklem) vardır. O kimseye düşer ki her mafsalı için her gün sadaka vere. (GUNYET-ÜT TALİBİN/S.876)

Ölünün kemiğini kırmak dirinin kemiğini kırmak gibidir. (GUNYET-ÜT TALİBİN/S.991)

İstanbul - 22.02.2003
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail