-310-


Erkeklerden çok kişi olgunluğa erdi. Kadınlardan ise sadece şu üçü; İmran kızı Meryem, Firavun’un karısı Asiye ve Huveylid kızı Hatice. Aişe’nin diğer kadınlara üstünlüğü ise tiridin diğer yemeklerden üstünlüğü gibidir. (İBN KESİR CİLT IV /S.1245)

Resulullah (sav) bir gün ashabına sorar; “Sizce mü’minlerin iman bakımından en çok tuhaf olanı hangisidir?”  “Melekler’dir” dediler. Resulullah (sav); “Onlar Rabları katındadırlar. Nasıl olur da iman etmezler?” buyurdu. “O halde peygamberler” dediler. Resulullah (sav); “Kendilerine vahiy inip dururken nasıl da iman etmezler?” buyurdu.

“Öyleyse biziz” dediler. Bunun üzerine Allah Resulu “Ben aranızda olduğum sürece nasıl olur da iman etmezsiniz?” buyurdu.

   “Ey Allah’ın Resulu o halde insanlardan imanı en tuhaf olanı hangisidir?” diye sordular. Efendimiz; “Sizden sonra gelecek bir kavimdir ki onlar sayfalar bulacaklar da o sayfalarda bulunan şeylere iman edecekler” buyurdu. (İBN KESİR CİLT IV /S.1316)

Kim bir din kardeşini tövbe ettiği bir günahından dolayı ayıplarsa o günah ile mübtela olmadan ölmez.  (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S.295)

Adamın birinin:

- Ya Rabbi senden sabır istiyorum, dediğini duyunca  Resulü Ekrem:

- Ben Allah’ tan daima imtihan edilmemi diledim. Sen ise ondan afiyet iste, dedi ( RAMUZÜL EHADİS/ 3672)

İmran b. El-Hüseyin (r.anhuma) anlatıyor:

Resulullah (sav), seferlerinden birinde iken Ensar’dan bir kadın, devesinin sırtındayken ( deve kendisini ısırınca) canı sıkıldı ve devesine lanet okudu. Resulullah (sav) kadının lanetini duyunca:’’Devenin sırtındakileri alın, kendisini salıverin. Çünkü o lanete uğramıştır’’ buyurdu. (MÜSLİM)

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:

 Hz. Resulullah (sav);

-’’Müferridler ilerlediler’’ buyurdu. Ashab:

-Müferridler kimlerdir, ya Resulullah?!’’ diye sordular? Resulullah:

-’’Allah’ı çokca zikreden erkeklerle, (Allah’ı) çokca zikreden kadınlardır’’ buyurdular. (MÜSLİM)

Tirmizî'nin rivayeti şöyledir: "Allah, sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti. Çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir, satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince (kabalık ve sertlik değil, anlayış ve) kolaylık gösterirdi." (KÜTÜB-İ SİTTE /199)

İbnu Abbas (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) mikyal (ölçek) ve mîzân (terazi) kullananlara şöyle hitab etti: "Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helâk eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız" (KÜTÜB-İ SİTTE /2067)

    İstanbul -02.05.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail