-312-


Cehennemden uzak kılınmayı ve cennete girmeyi seven kişiye ölümü, Allah’a ve ahiret gününe inanır olduğu halde ulaşır. O kişi insanlara, kendisine davranılmasını istediği gibi davranır. (İBN KESİR CİLT IV/ S.1323)

Hayır,  Kur’ana ve Benim sünnetime uymaktır. (İBN KESİR CİLT IV S.1327)

Yüzüne karşı medhettiğin adamı  boğazına kızgın usturayı çekmiş gibi olursun. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S.357)

Kim güneş iyice yükselince kalkıp abdest alarak  iki rekat namaz kılarsa bütün hataları bağışlanır. ( RAMUZÜL EHADİS /5440)

Sa’d b. Ebi Vakkas (ra) anlatıyor;

Hz. Resulullah (sav)’ın huzurunda bulunuyorduk. Bir ara;

-’’Sizden biri her gün bin hasene kazanmaktan aciz midir?’’ diye sordu. Onun bu sualine karşın huzurundakilerden biri:

-’’Bin haseneyi nasıl kazanır?’’ diye sordu. Resulü Ekrem (sav):

-Yüz defa tesbih getirir, kendisine bin hasene yazılır, ya da bin hatası silinir’’buyurdu. (MÜSLİM)

Ebu Said el- Hudri (ra) anlatıyor:

Hz. Resulullah (sav):

-’’Yollar üzerinde oturmaktan kaçının’’ buyurdular. Ashab:

-’’Ya Resulullah her zaman oturduğumuz yerlerden ayrılmamız imkansız. Zira oralarda (meselelerimizi) konuşuyoruz dediler.

-’’Madem ki oturmak zorundasınız, o halde yolun hakkını verin.’’

-’’Yolun hakkı nedir, ya Resulullah!

-’’(Harama bakmaktan) Göz yummak (gelip-geçeni) rahatsız etmemek, (verilen) selamı almak, iyiliği emretmek ve kötülükten sakınmak’’buyurdu.’’ (BUHARİ, MÜSLİM)

Hz. Osman (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sattığın zaman tart, satın alınca tarttır." (KÜTÜB-İ SİTTE /209)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular: "Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır." (KÜTÜB-İ SİTTE /210)

Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği sene Hz. Peygamber (aleyhissâlatu vesselâm)'i Mekke'de işittim, şöyle buyuruyordu: "Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım-satımını yasakladı." Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resûlü "ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz, zîra onunla gemiler yağların, derilere sürülür, kandiller aydınlatılır" dendi. Cevâben: "O (nun satışı) haramdır" buyurdu ve ilâve etti: "Allah Yahudilerin canını alsın. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler, sonra satıp parasını yediler." (KÜTÜB-İ SİTTE /214)

    İstanbul -11.05.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail