-313-


Bana , benden önce hiçbir peygambere verilmeyen şu beş şey verildi; Bir aylık mesafeden korku ile desteklendim. Yeryüzü benim için mescid ve temiz kılındı. Benim ümmetimden her kime namaz vakti ulaşırsa o namazını kılsın.  Bana ganimetler helal kılındı.  Önceleri peygamber özellikle kendi kavmine gönderilirdi, ben ise bütün insanliğa gönderildim ve bana şefaat verildi. (İBN KESİR CİLT IV/ S.1382)

Kendisine verilmeyen bir şey ile tok ve zengin görünen kişi yalanın iki elbisesini giyen kişidir. Hem etrafındakilere hem de Allah’a karşı yalan söylemiştir. (İBN KESİR CİLT IV/ S.1503)

Allah’u Taala, olgun mümin kulunun rızkını ummadığı taraftan verir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S.537)

Hiçbir hayır yapmayan adam yoldan bir diken dalı kaldırdı. Ağaçtakini kesip attı, yerdekini kaldırdı. Allah da ona ikramda bulunup cennetine koydu. ( RAMUZÜL EHADİS /5631)

Ebu Said Abdullah b Mugaffel (ra) anlatıyor;

’’Resulullah (sav) taş atmayı yasakladı ve ’’O avı öldürmez. Düşmanı da öldürmez. Oancak göz çıkarır ve diş kırar’’ buyurdu.

’’İbni Mugaffel’in bir yakını sapanla taş attı da İbni Mugaffel ona böyle yapmamasını söyleyerek: ’’Resulullah (sav) sapanla taş atmayı yasakladı ve: ’’Çünkü bununla avlanılmaz’’ buyurdu’ dedi. Sonra bu şahıs yine aynı şeyi tekrar edince, İbni Mugaffel:

-’’Ben sana Resulullah (sav)’ın bunu yasakladığını söylediğim halde yine tutmuş taş atıyorsun. Artık seninle bir daha konuşmayacağım’’ dedi.’’ (BUHARİ, MÜSLİM)

Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terk et, dilersen muhafaza et. (HADİS)

Said İbnu'l- Müseyyeb (rahimehullah) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez." (KÜTÜB-İ SİTTE /2158)

Amr İbnu Şuayb an ebîhî an ceddihi (radıyallâhu anh) tarikinden naklediyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Bir atlı bir şeytandır, iki atlı iki şeytandır, üç atlı bir gruptur." (KÜTÜB-İ SİTTE /2159)

Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emîr (başkan) yapsınlar." (KÜTÜB-İ SİTTE /2160)

    İstanbul -20.05.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail