-314-


Siz, eğer  Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı. Onlar sabahleyin aç karnına giderler, akşamleyin tok karnına dönerler. (İBN KESİR CİLT IV /S.1424)

Sana güvenene emaneti öde(sana bir şey emanet edene emanet ettiği şeyi geri ver). Sana hainlik edene sen hiyanet etme. (İBN KESİR CİLT IV/ S.1738)

Kim hidayete davet eder ve davetine uyulursa kendi sevabından başka kendisine uyanların ecri gibi bir ecri vardır. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT III/S701)

Her kim günde yüz kere (La ilahe illellahü- melikul-hakkulmuhin) derse bu kendisi için fakirliğe karşı bir güvenç, kabirde yalnızlığı giderecek bir arkadaş olur. Ayrıca bu kelime ile rızkın elde edilmesi için çalışmış ve cennet kapısını çalmış olur. ( RAMUZÜL EHADİS/ 5404)

Bir sürüye salınan iki kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazlası değildir. (HADİS)

Allah Taala Hazretleri kendisinden istemeyene gazap eder. (HADİS)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm şu duayı çok yapardı:

"Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sâbit kıl!" Ben (bir gün kendisine):

"Ey Allah'ın resûlü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?" dedim. Bana şöyle cevap verdi: "Evet! Kalpler, Rahmân'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir." (KÜTÜB-İ SİTTE /3458)

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'ı şu âyetleri okurken işittim. (Meâlen): Hiç şüphesiz Allah size emânetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür" (Nisa 58). Bu sırada Resülullah aleyhissalâtu vesselam'ın baş parmağını kulağına, onu takib eden (şahâdet) parmağını da gözünün üzerine koyduğunu gördüm.''(KÜTÜB-İ SİTTE /3459)

Allah’a isyan olan konuda itaat yoktur. (İBN KESİR CİLT IV/ S.1746)

    İstanbul -25.05.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail