-315-


İnsanların kendisini göreceği yerde namazı güzel; yalnız kaldığında da kötü kılan kimse; bu hareketi ile Rabbını hafife almış olur. (İBN KESİR CİLT V /S.1969)

Kulun günahı çoğalıp da onu yok edecek ameli bulunmamışsa Allah’u Taala ona sıkıntılar verir ve günahlarına keffaret olur. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.66)

Ümmetimin helâkı şu üçtedir: Asabiyet.. Kaderiyye.. Bir de kitaba ve sünnete dayanmayan (boş) rivayet.  ( RAMUZÜL EHADİS/ 5670)

İki farklı din mensupları birbirlerine varis olamazlar. (HADİS)

Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mümin yoktur ki melek de “Bir misli de sana olsun demesin.” (HADİS)

Safvan İbnu Ümeyye radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Huneyn savaşı sırasında benden bir miktar zırhı ariyet olarak istedi. Ben de: "Zorla (gasbederek) mi almak istiyorsun?" dedim. "Hayır!" dedi, "Garantili olarak taleb ediyorum!" (KÜTÜB-İ SİTTE /4184)

Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ariyet (sahibine) verilecektir. Kefil borçludur, borç ödenmelidir." (KÜTÜB-İ SİTTE /4187)

İmran İbnu Huseyn radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir. İmran radıyallahu anh der ki: "Kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı, üç asır mı zikretti bilemiyorum." Bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir ki kendilerinden şahidlik istenmediği halde şahidlikte bulunurlar, onlar ihanet içindedirler, itimad olunmazlar. Nezirlerde (adak) bulunurlar, yerine getirmezler. Aralarında şişmanlık zuhûr eder." Bir rivayette şu ziyade var: "Yemin taleb edilmeden yemin ederler." (KÜTÜB-İ SİTTE /4332)

    İstanbul -31.05.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail