-316-


Münafığın benzeri; iki sürü arasında şaşırmış koyun gibidir. Bir ötekine bir berikine gider gelir ve hangisine uyacağını bilmez. (İBN KESİR CİLT V /S.1969)

Benim ümmetim kıyamet gününde abdestin etkisiyle abdest yerleri beyaz olarak davet edilirler. Sizden her kim beyaz yerini uzatmak isterse abdest alsın. (İBN KESİR CİLT V /S.2148)

Kur’anı güzel sesle okumayan bizden değildir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT IV/S.230)

Erkekler kadınlara boyun eğdikleri zaman helak olurlar. ( RAMUZÜL EHADİS/ 5673)

Himmet yönüyle insanların en yücesi hem dünya hem ahiret işine himmet gösteren mümindir. (HADİS)

Müminler arasında imanca en kamil olan, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır. (HADİS)

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Beni gören veya beni göreni gören bir müslümana ateş değmeyecektir." (KÜTÜB-İ SİTTE /4333)

Said İbnu'l-Müseyyeb, Hz. Ömer radıyallahu anh'tan naklediyor: Demişti ki: "Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı dinledim, buyurmuştu ki: "Ben, Rabbimden Ashabımın benden sonra düşeceği ihtilaf hakkında sordum. Bunun üzerine şöyle vahyetti:

"Ey Muhammed! Senin Ashabın benim nezdimde, gökteki yıldızlar gibidir. Bazıları diğerlerinden daha kavidirler. Her biri için bir nûr vardır. Öyleyse, kim onların ihtilaf ettikleri meselelerden birini alırsa, o kimse benim nazarımda hidayet üzeredir."

Hz. Ömer der ki: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (devamla) ilave etti: "Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz."(KÜTÜB-İ SİTTE /4337)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Faiz yetmiş çeşit günaha sebeptir. En hafifi kişinin anasıyla zina yapması gibidir." (KÜTÜB-İ SİTTE /6656)

    İstanbul -08.06.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail