-318-


Her kim ki bir toplulukta bulunur ve toplumda suç işlenir, o kişi de o suçu önleme gücüne sahip bulunur ve onları değiştirmezse; mutlaka ölmezden önce Allah onlara bir müsibet gönderir. ( İBN KESİR CİLT V /S.2411)

Allah’ın eli doludur. Gecenin ve gündüzün bolluğunda verdiği her nafaka O’ndan hiçbirşey eksiltmez. Görmüyor musunuz? Gökler ve yeryüzü yaratıldığından beri O infak ediyor da, elinde bulunan hiçbir şey eksilmiyor. O’nun arşı suyun üzerindedir. Öteki elinde kabız vardır. Onunla yükseltir ve düşürür. Allah Taala kendine infak et diye buyurur. ( İBN KESİR CİLT V /S.2413)

Beni, (Hud, El-vakıa, mürselat, Amme yetesaelüne, izeşşemsu kuvviret) sureleri ihtiyarlattı.Bu surelerde kıyametin dehşeti dile getirilmektedir. Bu yüzden insanı düşünceye sevk eder, dolayısiyle ihtiyarlamasına vesile olur. ( RAMUZÜL EHADİS/3798)

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. (TIRMIZİ)

Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. ( Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75.)

Ebu Abdillah es-Sunabihi radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Güneş şeytanın iki boynuzu arasında doğar -veya güneşle birlikte şeytanın iki boynuzu doğar dedi.- Güneş yükselince şeytan ondan ayrılır. Güneş semanın ortasına gelince şeytan güneşe yaklaşır. Güneş batıya yönelince -veya ayrılınca dedi- şeytan güneşten ayrılır. Güneş batmaya yaklaşınca, şeytan güneşe yaklaşır. Güneş batınca şeytan ondan ayrılır. Öyleyse bu üç saatte namaz kılmayın." ( KÜTÜB-İ SİTTE /6325)

Abdurrahman İbnu's-Saib anlatıyor: "Sa'd İbnu Ebi Vakkas yanımıza geldi. Gözü kapanmış idi. Kendisine selam verdim. "Sen kimsin?" dedi. Kendimi tanıttım. Bunun üzerine dedi ki: "Kardeşim oğluna merhaba! Duydum ki senin Kur'an okumaya güzel sesin varmış. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı dinledim. Demişti ki: "Şu Kur'an hüzünlü olarak nazil oldu, Öyleyse onu okuyunca ağlayın. Eğer ağlayamazsanız ağlamaya çalışın ve onu güzel okuyun. Onu güzel okumaya gayret etmeyen bizden değildir." ( KÜTÜB-İ SİTTE /6348)

Yine İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Allah Teâla Hazretleri, hakkı, Hz. Ömer'in diline ve kalbine koydu." İbnu Ömer der ki: "Halkın başına ne zaman bir iş gelmiş, (o hususta) Ömer bir şey demiş, halk da başka bir şey demiş ise mutlaka Ömer radıyallahu anh'ın dediği üzere Kur'ân'dan bir vahiy gelmiştir." ( KÜTÜB-İ SİTTE /4359)

    İstanbul -08.06.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail