-319-


Musa’nın ümmeti yetmişbir millete bölündü. Bunlardan yetmişi cehennemlik birisi cennetliktir. İsa’nın ümmeti yetmiş iki ümmete bölündü. Bunlardan birisi cennetlik yetmiş biri cehennemliktir. Benim ümmetim her iki guruptan da üstündür. Birisi cennetlik yetmiş ikisi cehennemliktir. “Cennetlikler kimlerdir Ey Allah’ın Resulu?” dediklerin de; “Topluluk, topluluk” diye cevap verdi. ( İBN KESİR CİLT V /S.2416)
Allah Talanın ilk yarattığı şey benim nurumdur. ( İBN KESİR CİLT V /S.2174)

Koyun ağıllarında namaz kılın, deve ağıllarında namaz kılmayın. Çünkü onlar şeytanlardan yaratılmışlardır. ( RAMUZÜL EHADİS/3817)

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. (Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539)

Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. (Tirmizî, Birr, 3).

Enes (ra) anlatıyor:

Efendimiz (sav) buyurdu ki:’’Ehli kitap sizlere selam verdiği vakit (onlara) ’’Ve aleyküm’’ deyiniz.’’ (BUHARİ, MÜSLİM)

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sağlığında bir gece, yanına gitmekte ağır kaldım ve sonra geldim. "Nerdeydin?" buyurdu. "Ashabından birinin kıraatini dinliyordum. Onunki kadar güzel bir kıraati ve sesi hiç kimsede görmedim" dedim. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam kalktı, onunla ben de kalktım. Gidip onun kıraatini dinledi. Sonra bana dönüp: "Bu, Salim Mevla Ebu Huzeyfe'dir. Ümmetim içerisinde böylelerini var eden Allah'a hamdolsun!" buyurdular." ( KÜTÜB-İ SİTTE /6349)

Hz. Cabir anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kur'an'ı okumada sesce insanların en güzeli o kimsedir ki, okurken kendisini dinlediğiniz vakit, Allah'tan korktuğu kanaatine varırsınız ." ( KÜTÜB-İ SİTTE /6350)

Hz. Ömer radıyallahu anh demiştir ki: "Üç şeyde Rabbime muvafakat ettim:

- (Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a:) "Ey Allah'ın Resulü! Makâm-ı İbrahim'de bir namaz yeri edinsen!" dedim, arkadan "İbrahim'in makamını namazgâh edinin" (Bakara 125) ayeti nazil oldu."

- "(Bir gün) "Ey Allah'ın Rasûlü! Huzurunuza iyiler de facirler de giriyor. Emretseniz de ümmühâtu'l-mü'minin örtünseler!" dedim. Bunun üzerine hicab (örtünme) ayeti nazil oldu."

- "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın hanımları kıskançlıkta birleştiler. Ben de: "O sizi boşarsa Allah O'na sizden hayırlısını verir" demiştim, bunun üzerine şu ayet indi. (Mealen): "Rabbi O'na sizden daha hayırlı olan, Allah'a teslim olmuş, iman etmiş, ibadet ve itaatte sebat eden, günahlarından tevbe eden, allah'a kullukta bulunan, orucunu tutan hanımlar nasib eder ki, onlardan dul olanı da bâkire olanı da bulunur" (Tahrim 5). ."( KÜTÜB-İ SİTTE /4361)

    İstanbul -30. 06.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail