-32-


Allah-u Teala’ya ma’siyet için mahlukata itaat yoktur. (GUNYET-ÜT TALİBİN/S.122)

Adalet üzere olanlar, kıyamet günü Rahman’ın sağında olacaklardır. O’nun her iki eli de sağdır. (GUNYET-ÜT TALİBİN/S.175)

Birinizin kabına bir sinek düşerse, onu iyice yemeğe batırın. Onun bir kanadında hastalık, diğer kanadında şifa vardır. O, şifa kanadını daldırmaktan korunur. Hastalıklı kanadını daldırır. (GUNYET-ÜT TALİBİN/S.77)

Ehl-i Beyt’imin misali Nuh’un gemisi misalidir. Ona binen necat bulur; ondan ayrılan helak olur. (İMAM-I RABBANİ/S.169)

Bir kimse bildiği ile amel ederse, Yüce Allah onu, bilmediğini bilmeye vâris kılar. (İMAM-I RABBANİ/S.28)

Cennet yabandır; oranın ağaçları: Süphanellah vel-hamdülillah ve la ilahe illallahü vallahü ekber, diye okuyacağın tespihtir. (İMAM-I RABBANİ/S.1567)

Müslüman müslüman kardeşine iya’dette (hastalık ziyaretinde bulunduğu vakit dönünceye dek) cennet merg-zari (bahçesi)ndedir. (TIRMIZİ/924)

Cenazenin ardından yürünür ve o (teşyi edenlerin) ardınca yürümez. Cenazenin önüne geçen, cenaze(alayın) dan değildir(sevap alamaz). (TIRMIZİ/1016)

Hastaya veya ölüye geldiğinizde hayr söyleyin. Çünkü melekler sizin söyleyeceklerinize “Amin” diyeceklerdir. (TIRMIZİ/984)

Her biriniz ihtiyacını Rabbinden dilesin; hatta O’ndan tuz dilesin ve hatta O’ndan koptuğu zaman ayakkabısının bağını dilesin. (TIRMIZİ/3845)

İstanbul - 25.02.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail