-321-


Yeryüzünde bir hata işlenirse onu görüp nefret edenler – bir seferinde de reddedenler demiştir. – onu görmemiş gibi olurlar. Onu görmeyip de razı olanlar ise onu görmüş gibi olurlar. ( İBN KESİR CİLT V S/2432)

İnsanlar ma’zur görülünceye kadar helak olmazlar. ( İBN KESİR CİLT V S/2432)

Allah kıyamet günü Hacer(-i esved)i gönderdiğinde onun gören iki gözü, konuşan dili olacak, kendisine hakkıyla selam verenler hakkında şahitlik edecek. ( RAMUZÜL EHADİS/4457)

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor;

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Kulların sabaha kavuştuğu her gün (yeryüzüne) iki melek iner. Bunlardan biri: “Allah’ım malını (hak yolunda) harcayana, verdiğinin yerine mal ver.  “ Ötekisi ise: “Allah’ım malını tutana (hak yolunda harcamayana) telef ver”  diye dua ederler. (BUHARİ- MÜSLİM)

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor;

Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki ; “Allah-u Taala kutsi hadisinde buyurur: Ey Ademoğlu infak et ki, sanada infak edilsin (yardım edilsin”) (BUHAR MÜSLİM)

Ebu Hattab Katade (ra) der ki;

Enes’e (ra)’’ Peygamberimiz’in sahabileri arasında el sıkışma var mıydı?’’ diye sordum. Evet, vardı’’ diye cevap verdi. (BUHARİ,TIRMIZİ)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Bir gün, Resûlullah aleyhissâlatu vesselâm ashâbına: "Şu kelimeleri kim benden) alıp onlarla amel edecek ve onlarla amel edecek olana öğretecek?" buyurdular. Ben hemen atılıp:

"Ben! Ey Allah'ın Resûlü!" dedim. Aleyhissalâtu vesselâm elimden tuttu ve beş şey saydı:

- Haramlardan sakın, AIlah'ın en âbid kulu ol!

- Allah'ın sana ayırdığına razı ol, insanların en zengini ol!

- Komşuna ihsanda bulun, mü'min ol.

- Kendin için istediğini başkaları için de iste, müslüman ol!

- Fazla gülme. Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür." ( KÜTÜB-İ SİTTE /5801)

İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Biz "Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında kadınlarımıza kötü söz sarfetmek ve istediğimiz muameleyi yapmaktan, hakkımızda bir vahiy geliverir endişesiyle kaçınırdık. Resullullah aleyhissalatu vesselam vefat edince, (istediğimiz gibi) konuşmaya başladık." ( KÜTÜB-İ SİTTE /6467)

Hudri radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Yüksek derece sahiplerini onların altında olanlar görür. Tıpkı sizin, semânın ufkunda doğan yıldızı görmeniz gibi. Ebu Bekr ve Ömer (radıyallahu anhüma) onlardandır (yüksek derece sahiplerindendir) ve daha da ileridirler." ( KÜTÜB-İ SİTTE /4364)

    İstanbul -12. 07.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail