-322-


Cihadın efdalı; azgın bir hükümdarın yanında söylenen hak bir sözdür. ( İBN KESİR CİLT V S/2432)

Ey müslümanlar topluluğu; zinadan kaçının. Çünkü zinada altı özellik vardır. Bunlardan üçü dünyada üçü de ahirettedir. Dünyada olanlar şunlardır: Yüzün parlaklığını giderir, fakirlik getirir ve ömrü azaltır. Ahirette olanlar ise şunlardır: Zina Rabbın kızgınlığını çeker, hesapda kötülük getirir ve cehennemde ebedi kalmayı icap ettirir. Sonra Resulullah (sa): ”Nefislerinin kendileri için öne sürdüğü ne kötüdür. Allah onlara gazab etmiştir ve azabta ebedi kalıcılardır.” ayetini okudu. ( İBN KESİR CİLT V S/2434)

Kur-an tilavetle, ilimde rivayetle (tam okunmuş) sayılmaz. Asıl Kur-an hidayetle, ilimde dirayetle (okunduğu zaman tam okunmuş) sayılır.  ( RAMUZÜL EHADİS/4474)

İbn-Mes’ud (ra) anlatıyor;

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Hanginize varisinin malı kendi malından daha sevimlidir? ” Ashab: “Ya Resulallah! Bizden her birimize kendi malı daha sevimlidir” dediler. Bunun üzerine Resulallah (sav): “Onun malı önceden gönderdiğidir. Varisinin malı ise, geriye bıraktığıdır” buyurdu. (BUHARİ)

Hz. Cabir (ra) anlatıyor:

Resulallah (sav)’den bir şey istenip de “Hayır” dediği olmamıştır. (BUHARİ,  MÜSLİM)

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Rabbım bana dokuz şey emretti:

- Gizli halde de aleni halde de Allah'tan korkma (mı),

- Öfke ve rıza halinde de adâletli söz (söylememi),

- Fakirlikte de zenginlikte de iktisad (yapmamı),

- Benden kopana da sıla-i rahm yapmamı,

- Beni mahrum edene de vermemi,

- Bana zulmedeni affetmemi,

- Susma halimin tefekkür olmasını,

- Konuşma halimin zikir olmasını,

- Bakışımın da ibret olmasını,

- Ma'rufu (doğru ve güzel olanı) emretmemi." ( KÜTÜB-İ SİTTE /5802)

Ubey İbnu Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraberken biz Ashabın hedef ve gayesi tek idi. O vefat edince, kimimiz şöyle, kimimiz böyle baktı (hedefler ayrıldı)." ( KÜTÜB-İ SİTTE /6468)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekr radıyallahu anhüma için: "Bu ikisi var ya, bunlar, öncekiler ve sonrakilerden cennetlik olan kühûlün efendisidirler." ( KÜTÜB-İ SİTTE /4365)

    İstanbul -20. 07.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail