-330-


’’Hz. Peygamber (sav) buyurmuş; İbrahim’in sahifeleri Ramazanın ilk gecesinde indirildi. Tevrat Ramazanın altıncı gecesinde indirildi. İncil Ramazanın onüçüncü gecesinde Allah Taala Kur’anı ise Ramazanın yirmidördüncü gecesinde indirmiştir. (İBN KESİR CİLT III/S.711)

Allah Resulu; seyahat edenler; işte onlar oruçlu olanlardır. (İBN KESİR CİLT VII S/3670)

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:

Peygamber(sav) şöyle buyurdu;

“Allah’ın müsaade ettiği durumlar haricinde Ramazan’da bir gün orucunu bozan kimse; ömrü boyunca oruç tutsa o günü kaza edemez.” .(BUHARİ,EBU DAVUD, TIRMIZİ, NESEİ)

Sahurda yiyiniz. Çünkü  o mübarek bir sabah kahvaltısıdır. (NESEİ, EBU DAVUD)

Peygamberimiz (sav)’in zevcesi Hafsa (r.anha) anlatıyor:

Peygamber (sav) şöyle buyurdu;”Sabahtan evvel geceleyin oruca niyet etmemiş olan kimsenin orucu yoktur.” (EBU DAVUD, TIRMIZİ, NESEİ)

Hz Semure b. Cündüb (ra) anlatıyor;

Peygamber(sav) şöyle buyurdu; Bilal’in ezanı sizi sahura devam etmekten men etmesin ve şöyle ufuktaki dikine uzanmış olan beyazlık da şöyle genişliğine yayılıncaya kadar sizi sahurdan alıkoymasın. (MÜSLİM, EBU DAVUD, TIRMİZİ NESEİ)

Enes (ra) anlatıyor:

Peygamberimiz (sav) ile birlikte Ramazan’da misafir olduk da, oruç tutan tutmayanı ayıplamadığı gibi, tutmayanda tutanı  ayıplamazdı. (BUHARİ, MÜSLİM,TIRMIZİ, EBU DAVUD)

Oruç tutmayıp fidye vermek, yalnız oruç tutmayan ihtiyar ile şifası ümid edilmeyen hastaya ruhsaddır. (NESEİ)

Muaze (r.anha)anlatıyor:

Hz Ayşe’ye sordum ve dedim: “Niye hayızlı kadın orucunu kaza ediyor da, namazını kaza edemiyor?”  Hz Ayşe (r.anha),”Sen haruriye misin (harici misin)?” diye sordu. Dedim ki : “Haruriye değilim,  fakat soruyorum. “Hz Ayşe (r.anha), “Hayızımız  Ramazan’a rastlardı da , oruç tutmayıp kazası ile emrolunur; fakat hayızlı iken kılmadığımız namazları kaza etmekle emrolunmazdık.” .(BUHARİ, MÜSLİM,TIRMIZİ, EBU DAVUD,NESEİ)

İnsanlar iftar etmekte acele ettikleri müddetçe, bu din ötekilerine olan üstünlüğünü muhafaza eder. Çünkü Yahudi ve Hiristiyanlar iftarlarını geciktirirler. (EBU DAVUD)

    İstanbul -22. 09.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail