-331-


Savaşta uyuklama Allah’dan bir emniyettir. Namazda uyuklama ise şeytandandır. (İBN KESİR CİLT VII /S.3256)

Muhakkak ki Allah Taala, Havass’ın işledikleri ile umuma azab etmez. Ne zaman ki avam, aralarında yasaklananların işlendiğini görüp bunu men’etmeye güç yetirdikleri halde men’etmezlerse; işte o zaman  Allah Taala, hem Havass’a hem de avama azabeder. (İBN KESİR CİLT VII /S.3274)

Kadın, kocasının evinde, kocasının izni olmadan yatağından kalkıp nafile namaz kılamaz. ( RAMUZÜL EHADİS/ 5774)

Harise b. Vehb Huzai (r.a.) şöyle anlatır:
Ben, Hz. Peygamber'den (a.s.) şunları işittim: Peygamber (a.s.): "Size Cennet ehlini haber vereyim mi?" buyurdu. Sahabeler: Evet, dediler. Allah Resulü (a.s.): Zayıf olan ve halk tarafından zayıf görülen her mümindir (Cennetliktir). Allah'a yemin etse, muhakkak ki Allah onu yemininde doğru çıkarır, buyurdu. Sonra da: "Size Cehennem ehlini haber vereyim mi?" buyurdu. Sahabeler: Evet, dediler. Allah Resulü (a.s.): Her katı yürekli, düşman ve kibirli kimsedir, buyurdu. (HADİS)

İbn Abbas (r.ahm.) anlatıyor:
Hz. Peygamber'i (a.s.) hutbede şöyle buyururken işittim: "Muhakkak ki sizler Allah'a yürüyerek, yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak kavuşacaksınız!" (HADİS)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Bana cennete giren ilk üç kişi arzedildi. Bunlardan biri şehid, biri iffetli olan (ve azla yetinerek) iffetini koruyan, biri de Allah'a ibadetini güzel yapan ve efendilerine hayırhah olan bir köle idi." (KÜTÜB-İ SİTTE /5104)

Harise İbnu Vehb radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Size cennet ehlini haber vereyim mi?" buyurdular. Ashab:

"Evet ey Allah'ın Resûlü" dedi. Aleyhissalatu vesselâm:

"Her bir biçare addedilen zayıf kimsedir. Bu kimse, bir hususta Allah'a yemin etse, Allah onun dilediğini yerine getirirek tebrie eder ve hânis kılmaz" buyurdu ve tekrar sordu:

"Size cehennem ehlini haber vereyim mi? Bunlar kaba, cimri ve kibirli kimselerdir." ( KÜTÜB-İ SİTTE /5105)

Zirr İbnu Hubeyş rahimehullah anlatıyor: "Hz. Ali radıyallahu anh'ın şöyle söylediğini işittim: "Daneyi açan, canlıları yaratan Zât-ı Zülcelal' e yeminle söylüyorum: Ümmi peygamberim aleyhissalatu vesselam, bana şu hususu garantiledi: Beni mü'min olan sevecek, münafık olan da bana buğzedecektir." ( KÜTÜB-İ SİTTE /4377)

    İstanbul -05. 10.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail