-333-


Enes İbni Malik rivayet eder;

Allah Resulu buyurdular ki; Kadir gecesi gelince Cebrail, meleklerden bir toplulukla iner. Namaz kılarlar, ayakta veya oturarak Allah’ı zikreden her kişiye selam verirler. (İLAHİ NİZAM S;686)

Hz. Ömer (ra) rivayet eder;

Hz. Resulallah (sav) buyurdular :
Kim, Ramazanın yirmi yedinci gecesini sabaha kadar ihya ederse o, Bana, Ramazanın diğer bütün gecelerini ihya edenden daha sevimlidir.

Hz Fatma dedi;

-Ey babacığım, erkeklerden ve kadınlardan, o geceyi ihya edecek kudrette olmayan zayıflar ne yapar?

Buyurdular;

Yastıkları koyarak ona dayanıp bu gecenin saatlerinden bir saatte otururlar ve Allah’a dua ederlerse bu, bence ümmetimin, Ramazanın bütün diğer gecelerini ihya etmelerinden daha sevimlidir. (İLAHİ NİZAM S;686)

İbn Ömer (r.anhuma) anlatıyor;

Peygamberimiz (sav) buyurdu ki; “Ramazan orucunu kaza eden kimse, istese ara vererek, istese ara vermeyip bir çırpıda kaza eder.” (BUHARİ, MÜSLİM,TIRMIZİ, EBU DAVUD,NESEİ)

Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki:

Zekat memurunun bir merkez kurup zekat mallarını oraya getirmek süretiyle toplaması caiz değildir.Zekatlar, ancak sahiplerinin ikamet ettiği yerlerde alınır.(EBU DAVUD, TIRMIZİ, NESEİ)

Zekatını ihlas ile tam olarak vermeyen kimse. Hiç zekat vermeyen gibidir. (EBU DAVUD, TIRMIZİ)

Rafi b. Hadic (ra)’den;

Peygamber Efendimiz buyurdu; “Zekatın toplanmasında doğrulukla çalışan kimse, evine dönünceye kadar, Allah yolunda savaşan gazi gibidir. (TIRMIZİ)

Beş okkaya, yani ikiyüz dirhemden az olan gümüşe zekat yoktur.(BUHARİ, MÜSLİM)

Ebu Zerr (ra)’den;

İbn Abbas (r.anhuma)’den:

Peygamberimiz (sav) oruç tutan kimseyi boş ve kötü sözlerden temizlemek ve fakirleri doyurmak için sadaka-i fıtırı farz kılmıştır. Kim namazdan önce verirse, bu onun  için makbul bir zekat olur. Namazdandan sonra veren için de her sadaka gibi bir sadakadan ibaret olur.(EBU DAVUD, İBN MACE, HAKİM)

Kim,  bayram günü, üçyüz defa “Süphanellahi ve Bihamdihi” der ve bunu Müslümanların mevtalarına, hediye ederse her kabre bin nur girer. O kişi öldüğü zaman Allah o kişinin bin nurunu da kabrine getirir.(İLAHİ NİZAM S;688)

    İstanbul -18. 10.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail