-334-


İslam kendinden öncekini siler,  yok eder. Tövbe de kendinden önce olanı siler. (İBN KESİR CİLT VII/ S.3301)

Muhakkak ki Allah Taala, şu üç şey sırasında susmayı sever; Kur’an okunması, düşmana doğru ilerlenmesi ve cenaze sırasında. (İBN KESİR CİLT VII /S.3320)

Beni hakkımdan fazla (dereceye) yükseltmeyin: Çünkü Allah beni elçi yapmadan kul yapmıştır. ( RAMUZÜL EHADİS/5864)

Sehl b. Sa'd (r.a.) şöyle anlatıyor:
Allah Resulü (a.s.): "Şüphesiz Cennet ehli Cennetteki köşkü, sizin gökte yıldızı gördüğünüz gibi göreceklerdir" buyurmuştur. (HADİS)

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:
Ebu'l-Kasım (a.s.): "Cennete ilk girecek zümre ayın on dördüncü gecesindeki sureti üzere girecekler. Bunların peşi sıra girenler de semadaki parlak yıldız suretinde geleceklerdir. Her birine iki zevce vardır. Bunların bacağının iliği etinin üstünden görünür. Ve Cennette bekar yoktur" buyurmuştur. (HADİS)

Semüre İbnu Cündeb radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"(Cehennemlikler derece derecedir.) Bir kısmı vardır, ateş onları topuğuna kadar yakalar, bir kısmı vardır, dizlerine kadar yakalar, bir kısmı vardır kemere kadar yakalar, bir kısmı vardır köprücük kemiğine kadar yakalar." ( KÜTÜB-İ SİTTE /5108)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Cehennemliklerin tepelerine kaynar su dökülür. Bu su, vücudlarının içine nüfuz eder, öyle ki karınlarına kadar ulaşır; içlerinde ne var ne yok, söker atar ve ayaklarını delip geçer. Bu hâdise "Bununla karınlarının içinde ne varsa hepsi ve derileri eritilecektir" (Hacc 20) ayetinde zikri geçen eritme (es-Sahru) hâdisesidir. Sonra (eriyen cesedleri) eski haline iade edilir." ( KÜTÜB-İ SİTTE /5110)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Berâet (Tevbe) sûresini, (Arafat'ta hacılara tebliğ edilmek üzere) Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'la göndermişti. Sonra onu çağırarak:

"Bunun, ehlimden olmayan bir kimse ile tebliğ edilmesi muvafık değil!" buyurdu. Hz. Ali radıyallahu anh'ı çağırarak sureyi, (Arafat'ta okuması için) ona verdi." ( KÜTÜB-İ SİTTE /4379)

    İstanbul - 25. 10.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail