-339-


Mü’min necis olmaz. (İBN KESİR CİLT VII S/3449)

Muhakkak ki Alla Taala yeryüzünün doğu ve batısını benim için topladı, Ümmetimin hükümranlığı ondan bana toplanana erişecektir. (İBN KESİR CİLT VII S/3465)

Allah Adem’ i yarattı, arkasına kudret elini sürdü ve bir kısım zürriyeti çıkardı, sonra şöyle buyurdu: İşte bunları cennet için yarattım! Artık aldırmam, çünkü bunlar cennet amelini işleyecekler. 

Sonra yine yed-i kudretini arkasına sürdü, bir kısım zürriyet daha çıkardı ve şöyle buyurdu: “Bunları da cehennem için yarattım nar ehlinin amelini yapacaklardır.”

Bir adam sordu, bu nasıl olur ey Allah’ ın Resulu? Diye.

Cevap verdiler: “Allah, kulu cennetlik yarattığı zaman, ona ölünceye kadar cennet ehlinin amelini yaptırır, böylece onu cennete koyar; kulu cehennemlik yarattığı zaman, ona da nar ehlinin amelini yaptırır ve o, nar ehlinin ameli üzere ölür.” (RAMUZÜL EHADİS/3478)

Hz. Enes (ra) anlatıyor:

“Hz Peygamber (sav)’i (içilecek şeyleri) içerken (kabın dışında) üç defa  nefes alırdı.” (BUHARİ, MÜSLİM)

Abdullah b. Eş Şihhir (ra) anlatıyor;

Bir gün Resulullah (sav)’ın yanına vardım. Namaz kılıyordu. Ağlamaktan göğsünde kaynayan tencerenin kaynayan tencerenin sesi gibi bir inilti vardı. (BU DAVUD, TIRMIZİ)

Nevvas b. Sem’an (r.anha)  anlatıyor:

Resulullah (sav)’ı, ‘’Kıyamet günü Kur’an ve onunla dünyada amel eden Kur’an ehli, mahşer yerine getirilirler de Bakara ve Al-i İmran sureleri (şefaatçı olmak için)birbirleriyle mücadele ederek, bu sureleri okuyanların önlerine geçmeye çalışırlar’’ buyururken işittim. (MÜSLİM)

Ebu Sa'id radıyallahu anh anlatıyor: "Ebu Talib Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın yanında zikredilmişti.

"Umulur ki, Kıyamet günü şefaatim ona fayda eder de, böylece ateşten, topuklarına kadar yükselen sığ bir yere konur, yine de beyni kaynar." ( KÜTÜB-İ SİTTE /4524)

Hz. Abbas radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü dedim, amcana (istiğfarla yardım)dan seni alıkoyan nedir? O seni koruyor, senin için kafirlere kızıyordu."

"Evet! dedi, olacak. O ateşin sığ bir yerindedir. Eğer ben olmasaydım cehennemin en derin yerinde olacaktı." ( KÜTÜB-İ SİTTE /4525)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Biz öne geçen sonuncularız. Ben uyurken bana arzın hazineleri getirildi. Elime altından iki bilezik kondu. Bunlar benim nazarımda büyüdüler ve beni kederlendirdiler. Bana:

"Bunlara üfle" diye vahyedildi. Ben de üfledim, derken uçup gittiler. Ben bunları, çıkacak olan ve aralarında bulunduğum iki yalancı olarak te'vil ettim: Birisi San 'a'nın lideri, diğeri de Yemâme'nin lideridir." ( KÜTÜB-İ SİTTE /942)

Abdullah lbnu Sa'dî radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın yanına bir heyet olarak geldik. Ben:

"Ey Allah'ın Resülü! Muhakkak ki ben, arkamda, artık hicretin sona erdiğini zanneden bir kavim bıraktım" dedim. Aleyhissalâtu vesselâm:

"Küffârla kıtal edildiği müddetçe, hicret sona ermeyecektir" buyurdu." (KÜTÜB-İ SİTTE /5741)

    İstanbul -29. 11.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail