-340-


Ebu Hureyre'den (r.a.) bildirildiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: Malın zekatını vermeyen hiç bir kimse yoktur ki kıyamet günü malı, böğrünün, alnının ve sırtının dağlanacağı ateşten bir kılıç haline getirilmesin. Bu, insanlar arasında hükmedilip cennete veya cehenneme giden yolu görülünceye kadar süreli elli bin sene olan bir günde vuku bulacaktır. (İBN KESİR CİLT VII /S.3471)

Muhammed İbn Ebu Adiyy’ın Enes’ten rivayetine göre; Allah Resulu (s.a.v) bir adama; Müslüman ol, buyurmuştu. Adam; Kendimi isteksiz buluyorum, demiş. Allah Resulu; İsteksiz dahi olsan Müslüman ol, buyurmuştu. (İBN KESİR CİLT VII/ S.3505)

Muhakkak bir kişi insanlar nazarında cennet ehlinin ameli gibi amel eder durur. Oysa o kimse insanlarca bilinmeyen bir sebepten (dolayı) nar ehlindendir. Bir kişi de var ki insanlar nazarında cehennem ehlinin ameli gibi amelde bulunur fakat o aslında cennet ehlindendir. ( RAMUZÜL EHADİS/1347)

Fedale b. Ubeyd (ra) anlatıyor.

Resulullah (sav) cemaate namaz kıldırırken şiddetli açlıktan dolayı namazda ayakta duramayıp, bayılıp yere düşen olurdu. Bunlar suffe ehli idi. Öyle ki (onları böyle gören) bedeviler, ”Bunlar delirdi” derlerdi. Peygamberimiz (sav) namazı kıldırınca onların yanına varır, şöyle buyururdu: “Allah katında sizlere hazırlananları bilseniz, daha çok açlık ve yoklukla karşılaşmak ısterdiniz.”(TIRMİZİ)

Semure (ra) anlatıyor:

Hz. Resulallah (sav) buyurdular ki:

“Beyaz renkli elbise giyiniz. Çünkü o daha temiz ve daha güzeldir. Ölülerinizi de   beyaz kefenlere sarınız.” (NESAİ, HAKİM)

"Cennetlikler cennete girince Allah Teâla Hazretleri:

"Bir şey daha istiyorsanız söyleyin, onu da ilaveten vereyim!" buyurur. Cennetlikler:

"Sen bizim yüzlerimizi ak etmedin mi? Sen bizi cennete koymadın mı? Sen bizi cehennemden kurtarmadın mı (daha ne isteyeceğiz?)" derler. Derken perde açılır. Onlara, yüce Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir."

Süheyb der ki: "Resûlullah bu sözlerinden sonra şu ayeti tilavet buyurdular. (Mealen): "İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzel iyilik bir de ziyade vardır" (Yunus 26). ( KÜTÜB-İ SİTTE /5122)

Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a: "Sen Rab Teâla'nı hiç gördün mü?" diye sordum.

"Nurdur, ben O'nu nasıl görürüm" buyurdular." ( KÜTÜB-İ SİTTE /5123)

Ebu Musa (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Rüyamda kendimi Mekke'den, hurma ağaçları bulunan bir beldeye hicret ediyorum gördüm. Ben bunu, hicretimin Yemâme'ye veya Hacer'e olacağı şeklinde tahmin etmiştim, meğer Yesrib Şehrine imiş. Bu rüyamda kendimi bir kılıncı sallıyor gördüm, kılıncın başı kopmuştu. Bu, Uhud Savaşı'nda mü'minlerin maruz kaldıkları musibete delâlet ediyormuş. Sonra kılıncımı tekrar salladım. Bu sefer, eskisinden daha iyi bir hal aldı. Bu da, Cenab-ı Hakk'ın fetih ve Müslümanların biraraya gelmeleri nevinden lutfettiği nimetlerine delâlet etti. O aynı rüyamda sığırlar ve Allah'ın (verdiği başka) hayrını gördüm. Sığırlar Uhud gününde mü'minlerden bir cemaate çıktı, (gördüğüm başka) hayır da Allah'ın Bedir'den sonra (nasib ettiği fetihlerin) hayrı ve bize Rabbimizin lutfettiği (Bedru'l-Mev'id) sıdkının sevabı olarak çıktı." ( KÜTÜB-İ SİTTE /943)

    İstanbul -05. 12.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail