-341-


Allah Resulü (s.a.v); “Sadaka; zengine güçlü kuvvetli ve organları tam olana helal değildir.”  buyurmuştur. (İBN KESİR CİLT VII /S.3517)

Ebu Hureyre'den (r.a.) bildirildiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: Miskin, şu insanları çokça dolaşan, bir veya iki lokmanın, bir veya iki hurmanın kendisini çevirdiği kişi değildir. Ey Allah’ın elçisi, miskin nedir? diye sordular; Kendini zengin edecek bir zenginlik (mal) bulamayan,  hali anlaşılıpda kendisine sadaka verilmeyen ve insanlardan bir şey istemeyendir, buyurdu. . (İBN KESİR CİLT VII S/3517)

Allah buyurdu: “Ben kulumun zannı yanındayım. Beni dilediği gibi zannetsin.” ( RAMUZÜL EHADİS/4075)

İmran b. El Hüseyn (ra) anlatıyor:

“Hz. Resulallah (sav) buyurdular ki: “Sizin en hayırlınız, benim asrımda yaşayanlarınızdır, sonra onlardan sonra gelenler, daha sonra onların da ardından gelenlerdir”

İmran der ki: Resulallh (sav) kendi asrından sonra iki asır mı üç asır mı zikretti, bilmiyorum. “Sonra Efendimiz (sav) buyurdu ki: “Bunlardan sonra bir kavim gelecektir ki,şahidlikleri istenmediği halde şahidlik edecekler. Emanete hıyanetlik edecekler, kendilerine güvenilmeyecek,adakta bulunacaklar, ancak adaklarını yerine getirmeyecekler. Bunların arsında şişmanlık ortaya çıkacaktır. (BUHARİ, MÜSLİM)

Ebu Usame İyas b. Sa’lebe el Ensari el Harisi (ra) anlatıyor:

Bir gün ashab, Resulullah (sav)’ ın yanında dünyadan bahsettiler. Bunun üzerine Efendimiz (sav) şöyle buyurdular: “Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Lüks hayatı terk etmek imandandır.Lüks hayatı terk etmek imandandır. (EBU DAVUD)

İbni Abbas (r.anhuma)  anlatıyor:
Resulullah (sav)buyurdular ki: ’’Karnında Kur’an’dan bir şey bulunmayan kimse, harabe ev gibidir.’’
(TIRMIZİ)

Mesrûk rahimehullah anlatıyor: "Hz. Aişe radıyallahu anhâ'ya dedim ki: "Ey anneciğim! Muhammed aleyhissalâtu vesselâm Rabbini gördü mü?" Bu soru üzerine:

"Söylediğin sözden tüylerim ürperdi. Senin üç hatalı sözden haberin yok mu? Kim onları sana söylerse yalan söylemiş olur. Şöyle ki: Kim sana: "Muhammed Rabbini gördü" derse yalan söylemiş olur.

(Hz. Aişe bu noktada, sözüne delil olarak) şu ayeti okudu. (Mealen): "Onu gözler idrak edemez, O ise gözleri idrak eder" (En'âm 103).

Devamla dedi ki: "Kim sana derse ki Muhammed yarın olacak şeyi bilir, yalan söylemiştir. Zira ayet-i kerimede (mealen): "Hiçbir nefis yarın ne kesbedeceğini bilemez" (Lokman 34) buyrulmuştur. Kim sana "Muhammed'in vahiyden birşey gizlediğini söylerse o da yalan söylemiştir. Çünkü ayet-i kerimede (Mealen): "Ey Peygamber! Sana Rabbinden her indirileni tebliğ et. Şayet bunu yapmazsan Allah'ın risaletini tebliğ etmiş olmazsın" (Maide 67) buyrulmuştur. Lakin Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Cibril'i (suret-i asliyesinde) iki sefer görmüştür." ( KÜTÜB-İ SİTTE /5124)

Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Şüphesiz, borç sahibi (ödemeden) ölünce, borcu Kıyamet günü ondan alınır. Fakat şu üç sebeple borçlanan kimse bu hükmün dışındadır:

1. Adamın gücü Allah yolunda (savaşta) zayıflar, o da Allah düşmanına ve kendi düşmanına karşı kuvvetlenmek için borçlanır.

2. Bir adamın yanında bir müslüman ölür, onu kefenleyip gömecek parası olmaz, bu maksatla borçlanır.

3. Bir adam, bekarlık sebebiyle nefsinden Allah'a karşı korku hisseder. Dinine zarar gelir endişesiyle (borçlanarak) evlenir. Allah Teâla hazretleri, Kıyamet günü, bunların borçlarını kendisi öder." ( KÜTÜB-İ SİTTE /6708)

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle söylediğini işittim:

"Ben bu gece, rü'yamda, kendimi Ukbe İbnu Râfi'in evinde imişim gördüm. Orada bana İbnu Tâb denen cinsten taze hurma getirildi. Ben bu rüyayı şöyle te'vil ettim: "Yükselme dünyada bizimdir, âhirette de hayırlı âkibet bizimdir, dinimiz de tamamlanmıştır." ( KÜTÜB-İ SİTTE /944)

    İstanbul -13. 12.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail