-343-


Kurban kesecek kimse zilhicce ayı girdikten sonra kurbanın tüyünden ve tırnağından bir şey kaybetmemelidir. (İHYAU’-ULÜMİ’D-DİN CİLT I,S.552)

İnsan kurbanını seve seve güzel bir itikat ile kesecek olursa, cehennemden kendisine perde olur. Allah ona cehennem yüzü göstermez. (İLAHİ EMİRLER S;356)

Bir insan kurban derisine tenezzül eder de satarsa, Allah Taala  kestiği kurbanı kabul etmez. (İLAHİ EMİRLER S;357)

Bir insan bayram gecelerini ibadet ile ihya ederse,  kalplerin öldüğü gün Cenabı Hak onun kalbini muhafaza ve ihya eder. (İLAHİ EMİRLER S;354)

Teşrik günleri; yeme içme ve zikir günleridir. (İBN KESİR CİLT III/S.801)

Ebu Hureyre (ra) den rivayet edilir;

Bayramlarınızı “TEKBİR” ile zinetlendiriniz. (İLAHİ NİZAM S;688)

Talha İbnu Ubeydillah İbni Kerîz radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Günlerin en efdali arafe günüdür. (Faziletçe) cum'a'ya muvafakat eder. O, cum'a günü dışında yapılan yetmiş haccdan efdaldir. Duaların en efdali de arafe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en efdal söz de: "Lâilahe illallah vahdehu lâ-şerikelehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür."  (KÜTÜBİ-SİTTE 4532)

Abdullah İbnu Kurt anlatıyor:

 "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban bayramı günüdür,  bunu,  fazilette Nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takib eder." (KÜTÜBİ-SİTTE 4527)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki (bayram) günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi.

"Bu iki gün (ün mana ve mahiyeti) nedir?" diye sordu.

"Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik!" dediler. Aleyhissalatu vesselam:

"Allah, bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi: Kurban bayramı, Fıtır bayramı" buyurdu..." (KÜTÜBİ-SİTTE 4528)

    İstanbul -27. 12.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail