-348-


Cabir İbn Abdullah’dan rivayetine göre; Allah Resulu (s.a) şöyle buyurmuştur; Cennet halkı cennete girdiği zaman Allah Taala; Arzuladığınız bir şey var mı ?  Size tattırayım? Buyurur. Onlar; Ey Rabbımız, bize verdiğinden daha hayırlı olan nedir? derlerde Allah Taala; Benim hoşnudluğum en büyüktür buyurur. (İBN KESİR CİLT VII /S.3571)

Muhakkak ki Allah sadakayı kabul buyurup sağ eliyle alır ve sizden birinizin mehrini arttırdığı gibi arttırır. Öyle ki bir lokma, Uhud dağı gibi oluncaya kadar arttırır. (İBN KESİR CİLT VII /S.3608)

Büyük harb, Kostantiniyye’ nin fethi, Deccal’in zuhuru yedi ay içinde olacaktır.  ( RAMUZÜL EHADİS/2941)

Abdullah b. Selem (ra) anlatıyor

Hz. Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Ey insanlar! Selamı yayınız, yemek yediriniz ve insanlar uykuda iken geceleyin (teheccüde kalkarak) namaz kılınız ki selametle cennete giresiniz.” (TIRMİZİ)

Salim b. Abdullah b. Ömer babası Abdullah b. Ömer’den. O da Ömer b. El-Hattab (r.anhum)’ dan şöyle anlatıyor:

“Resulallah (sav) bana ganimet mallarından verirdi. Ben de: “Ya Resulallah! Onu benden daha muhtaç kimselere verin” derdim. Resulallah da: “Sen bunu al. Göz dikmeden ve istemeden şu maldan sana bir şey gelirse onu al, mal edin. Sonra dilersen onu yersin, dilersen tasadduk edersin. Fakat sana gelmeyen dünyalığın peşinde kendini yorma!” Salim der ki; “Hakikaten Abdullah hiç kimseden bir şey istemez, verileni de geri çevirmezdi. (BUHARİ, MÜSLİM)

Enes (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav) buyurdu ki:’’Buluğ çağına varmamış üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah, o çocuklara ihsan ettiği geniş rahmeti sebebiyle cennete sokar.’’ (BUHARİ)

Abdullah lbnu Sa'dî radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın yanına bir heyet olarak geldik. Ben:

"Ey Allah'ın Resulü! Muhakkak ki ben, arkamda, artık hicretin sona erdiğini zanneden bir kavim bıraktım" dedim. Aleyhissalâtu vesselâm:

"Küffârla kıtal edildiği müddetçe, hicret sona ermeyecektir" buyurdu." (KÜTÜB-İ SİTTE /5741)

Ya'la İbnu Ümeyye anlatıyor: "Fetih günü babam Ümeyye'yi getirip: "Ey Allah'ın Resûlü! Babamla hicret şartı üzere bey'at yap!" dedim. Ama O:

"Onunla cihad etme şartı üzerine bey'at yaparım, artık hicret sona ermiştir" cevabını verdi." (KÜTÜB-İ SİTTE /5742)

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Rüyamda hücreme üç ayın düştüğünü gördüm. Rüyamı babam Ebu Bekir (radıyallahu anh)'e anlattım. Süküt etti, cevap vermedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) vefat edip de odama defnedilince Ebu Bekir:

"İşte (rüyanda gördüğün) üç aydan biri ve en hayırlısı!" dedi." ( KÜTÜB-İ SİTTE /950)

    İstanbul -08. 02.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail