-349-


Resulullah (sav) şöyle buyuruyor;

Kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe; sizin herhangi biriniz (tam) iman etmiş olamaz. (İBN KESİR CİLT VII S/3623)

Bizimle onlar (kafirler)arasında antlaşma namazdır. Kim onu bırakırsa kafir olur. (İBN KESİR CİLT VII S/3618)

Allah yolunda uyuyan, hiç orucunu açmayan hiç usanmayan gece (ibadet eden) gibidir. ( RAMUZÜL EHADİS/2965)

İbn-i Mesud (ra) anlatuyor:

“Hz Peygamber (sav) ‘in huzurunda bir şahsın sabaha kadar uyuduğundan bahsedildi. Hz Peygamber:

-“O, şeytanın kulaklarına –yahut, kulağına- işediği bir kimsedir” buyurdu. (BUHARİ, MÜSLİM)

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor

Hz. Resulullah (sav) buyurdular ki: sizden biri uyuduğu vakit şeytan onun başucunda üç düğüm atar. Her düğüm üzerine: “Önünde uzun bir gece var, uyu” diyerek vurur. Eğer biriniz uyanır da Allah-u Taala’yı anarsa düğümlerin biri çözülür. Eğer abdest alırsa bir düğüm (daha) çözülür. Eğer namaz kılarsa bir düğüm (daha) çözülür. Böylece o kimse neşeli ve gönlü rahat bir şekilde sabaha kavuşur. Eğer bunun aksini yaparsa huzursuz ve tembel olarak sabaha varır.” (BUHARİ, MÜSLİM)

Hz. Ebu Bekr radıyallahu anh anlatıyor: "Biz mağarada iken müşriklerin ayaklarını görüyordum. Onlar bu sırada başlarımızın üstünde idiler.

"Ey Allah'ın Resûlü dedim, onlar ayaklarının aşağısına bir bakacak olsa bizi mutlaka görürler!" dedim. Bunun üzerine:

"Ey Ebu Bekr!" buyurdular, "Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne zannediyorsun?" (KÜTÜB-İ SİTTE /5740)

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Ebu Bekr Radıyallahu anh, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın yanına girmişti. Aleyhissalatu vesselam:

"Müjde. (Ey Ebu Bekr!) Sen Allah'ın ateşten azad ettiği kimsesin!"

buyurdular. İşte o günden itibaren Hz. Ebu Bekr, Atik (azadlı) diye isimlendirildi." ( KÜTÜB-İ SİTTE /4348)

Yine Hz. Aişe anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e Varaka İbnu Nevfel hakkında soruldu. Hz. Hatice (radıyallahu anhâ):

"- O seni tasdik etti ve sen peygamberliğini izhar etmeden önce vefat etti" dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı verdi:

O bana rüyada gösterildi. Üzerinde beyaz bir elbise vardı. Şayet cehennemlik olsaydı, beyaz renkli olmayan bir elbise içerisinde olması gerekirdi. "( KÜTÜB-İ SİTTE /951) 

   İstanbul -16. 02.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail