-351-


Abdulrezzak’ın Enes’ten rivayetine göre;

Hz Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; “Muhakkak ki sizin amelleriniz, ölü olan yakınlarınıza arzolunur. Eğer hayır ise sevinirler. Değilse; Ey Allah’ım bize hidayet verdiğin gibi onları da hidayete kavuşturmadıkca onları öldürme” derler.  (İBN KESİR CİLT VII /S.3650)

Kuba mescidinde namaz umre gibidir. (İBN KESİR CİLT VII /S.3655)

Allah’ ın yaratıklarını düşünün, Allah’ ın Zatı’ nı düşünmeyin ki helak olursunuz.”  RAMUZÜL EHADİS/3210)

İmran b. Husayn (r.anhuma) anlatıyor:

Hz. Resulullah (sav) buyurdular ki; “Haya, ancak hayır getirir.” (BUHARİ, MÜSLİM)

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:

 Hz. Resulullah (sav) buyurdular ki; ”Cennet'e birtakım  insanlar girecek ki, bunların gönülleri (rızıkları konusunda Allah (cc)’a tevekkül etmede) kuşların gönülleri gibidir.” (MÜSLİM)

Ümmü'l-Alâ el-Ensâriyye (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

"- Muharcirler geldiği zaman (kur'a çekildi), bize Osman İbnu Maz'un'un ağırlanması çıktı. (Onu evimize yerleştirdik.) Hemen hastalandı. Tedavisi ile meşgul olduk. (Şifa bulamadı), vefat etti. Osman (radıyallahu anh)'ı rüyamda gördüm, akan bir çeşmesi vardı. Düşümü Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e anlattım. Bana:

"Bu onun amelidir, onun için akıyor" dedi. ( KÜTÜB-İ SİTTE /953)

 İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Cibril (aleyhisselam), Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in yanında otururken yukarıda kapı sesine benzer bir ses işitti. Başını göğe doğru kaldırdı. Cibril (aleyhisselâm) dedi ki: "İşte gökten bir kapı açıldı, bugüne kadar böyle bir kapı asla açılmamıştı." Derken oradan bir melek indi. Cibril (aleyhissalâm) tekrar konuştu: "İşte arza bir melek indi, şimdiye kadar bu melek hiç inmemişti." Melek selam verdi ve Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e : "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar, senden önce başka hiçbir peygambere verilmemişlerdi: Onların biri Fatihâ Sûresi, diğeri de Bakara Sûresi'nin son kısmı. Onlardan okuduğun her harfe mukabil sana mutlaka büyük sevap verilecektir. dedi. (KÜTÜB-İ SİTTE/438)

Adiyy İbnu Hâtim (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "(Fatiha'da geçen) el-mağdûb aleyhim (Allah'ın gazabına uğrayanlar) Yahudilerdir, ed-dâllîn (sapıtanlar) da Hıristiyanlardır"..(KÜTÜB-İ SİTTE/439)

    İstanbul -06. 03.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail