-356-


Biz peygamberler topluluğu; baba bir, analar ayrı kardeşleriz, dinimiz birdir. (İBN KESİR CİLT VIII /S.3863)

Muhakkak ki Allah’ı Taala yaratmayı bitirdiğinde katında, Arş’ın üzerine; “Şüphesiz rahmetim öfkeme üstün gelmiştir.” yazdı. (İBN KESİR CİLT VIII /S.3887)

Cömert kişi Allah’a yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Hasis insan Allah’tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ve cehennem ateşine yakındır. Cömert cahil, ibadet eden cimriden Allah’a daha sevimlidir. (TIRMİZİ CİLTIII/ NO.2027)

Vatan sevgisi imandandır. (ERENLERİN GÖZÜ/ S.427)

Bir doktor, Peygamberimiz (sav)’e kurbağanın ilaçta kullanılmasının caiz olup olmadığını sormuştu. Peygamberimiz (sav): Bu iş için kurbağanın öldürülmesini yasakladı. (EBU DAVUD, TIRMIZİ)

Tarık b. Süveyd (ra) , Peygamberimiz (sav)’e; “Şarap ve benzeri müksirat ile tedavi olur mu? Diye sordu. Peygamberimiz (sav) buna izin vermedi. Bir zaman sonra tekrar sordu, yine izin vermedi. Bunun üzerine Tarık: “Ey Allah’ın Resulu! Şarap bir devadır”  dedi. Peygamberimiz (sav) ise “Hayır, deva değil, hastalıktır” buyurdular. (EBU DAVUD, TIRMIZİ-MÜSLİM)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Sizden kim evine döndüğü zaman üç adet gebe, iri, semiz deve bulmayı istemez?" diye sordu. "Hepimiz isteriz" diye cevap verdik. "Öyle ise, buyurdu, kim namazda üç âyet okusa bu ona, üç iri ve semiz deveden daha hayırlıdır"(KÜTÜB-İ SİTTE / 413)

Ukbetu'bnu Âmir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Biz Suffa'da iken Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (dışarı) çıkarak: "Hanginiz hergün hiç günah işlemeden ve akrabalık bağlarını da bozmadan Buthân'a veya Akik'e gidip oradan (zahmete ve masrafa girmeden) iki adet iri hörgüçlü dişi deve tutup getirmeyi ister?" diye sordu. Biz: "Ey Allah'ın Resûlü bunu hepimiz isteriz" dedik. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "O halde birinizin mescide gidip orada Allah'ın kitabından iki âyeti öğrenmesi veya okuması, kendisi için iki deveden daha hayırlıdır. Üç âyet onun için üç deveden, dört âyet onun için dört deveden ve okunacak âyetler kendi sayılarınca deveden daha hayırlıdır" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE / 414)

İbnu Mes'ûd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'i dinledim, şöyle diyordu: "Kur'ân-ı Kerîm'den tek harf okuyana bile bir sevab vardır. Her hasene on misliyle (kayde geçer). Elif-Lâm-Mim bir harftir demiyorum. Aksine elif bir harf, lâm bir harf ve mim de bir harftir." (KÜTÜB-İ SİTTE / 415)

   İstanbul -11. 04.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail