-357-


Her doğan,  bu din üzere doğar. Ta ki dili konuşur hale gelinceye kadar.  Mü’min ise bu fıtrat üzere devam eder. (İBN KESİR CİLT VIII /S.3912) 

Allah Resulu (sav) şöyle buyurmuştur; Nefsim kudret elinde olan (Allah)’a yemin olsun ki Yahudi veya Hıristiyan olsun, bu ümmetten bir kimse beni işitir de sonra bana iman etmezse ateşe girer. (İBN KESİR CİLT VIII /S.3913)

Düzenbaz, cimri ve ettiği iyiliği başa kakan cennete girmeyecek (ilk girenlerden olmayacak) tır. (TIRMİZİ CİLTIII NO;2029)

Kalbimi,  bazen toz duman sarar,  bu hal beni bir günde ve gecede yetmiş defa istiğfar etmeye kadar götürür. (TUHFET’ÜS SEFERE S;21)

Hz. Cabir (ra) anlatıyor:
Hz. Resulallah (sav)’den bir şey istenip de “Hayır” dediği olmamıştır. (BUHARİ, MÜSLİM)

Ayşe (r.anha) Validemizden rivayet edilmiştir ki, hastalık ve birinin ölümü dolayısı ile kederli olanlara kendisi muhallebi yapmalarını emreder ve: Hz. Resulallah (sav)’i şöyle derken iştim, derdi: Muhallebi hastanın kalbini takviye eder ve  dertlilerin derdini bir parça giderir. (BUHARİ)

Ebû Umâme (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle söylediğini işittim: "Allah, geceleyin Kur'ân okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez. Allah'ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, ondan çıktığı andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olmaz."

Ebu'n Nadr der ki: "Ondan" tâbiriyle "Kur'ân'dan" denmek istenmiştir." (KÜTÜB-İ SİTTE / 418)

Ukbe İbnu Âmir (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı dinledim şöyle diyordu: "Kur'ân'ı cehren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'ân'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir." (KÜTÜB-İ SİTTE / 419)

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Bir adam: "Ey Allah'ın Resûlü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?" diye sordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Yolculuğu bitirince tekrar yola başlıyan" cevabını verdi. "Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir?" diye ikinci sefer sorunca: "Kur'ân'ı başından sonuna okur, bitirdikçe yeniden başlar" cevabını verdi." (KÜTÜB-İ SİTTE / 420)

   İstanbul -18. 04.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail