-358-


Sahabe; Sana selamı bildik, ey Allah’ın elçisi, senin üzerine dua nasıldır? diye sormuşlardı. Allah Resulu (sav) şöyle buyurdu; Ey Allah’ım İbrahim ve İbrahim ailesine dua buyurmuşsan, Muhammed ve Muhammed ailesini de mübarek kıl. Muhakkak ki Sen; Hamid’sin Mecid’sin, deyiniz. (İBN KESİR CİLT VIII /S.3966)

Allah Resulu (sav) şöyle buyurmuştur;Benden bir söz işittiğiniz zaman kalpleriniz bilir, tanır, size yumuşak gelir, kendinize onu yakın görürseniz; bilin ki o söze en layığınız benim. Benden bir söz işitip de o sözden kalbiniz hoşnut olmaz ve sizler ondan nefretle uzaklaşır, kendinizden uzak görürseniz; bilin ki o söze sizin en uzağınız benim. (İBN KESİR CİLT VIII /S.3979)

En faziletli Dinar (para), kişinin iyali (çoluk çocuğu) na harcadığı para ile Allah yolunda (savaş) atı için harcadığı para ve Allah yolunda (silah) arkadaşları için harcadığı paradır. (TIRMİZİ CİLTIII NO;2032)

Kadın gizlenmesi lazım gelen bir şeydir.  O meydana çıktığı zaman, şeytan onu gözetler. (İLAHİ NİZAM S;486)

 Abdullah b. Amr b. As (r. anhuma)’dan;

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu; “Bunlardan başkası fazladır: Birincisi muhkem ayet; ikincisi, Peygamberin yaptığı sünnet; üçüncüsü de, miras taksimindeki adilane hükümdür.”(EBU DAVUD- HAKİM)

 “Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman elini kabına sokmadan hemen eline üç defa su döksün. Çünkü (kişi) elinin nerede gecelediğini bilemez.” (MÜSLİM)

Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim Kur'ân'ı okur, ezberler, helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabûl ederse Allah, o kimseyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi kılınır." (KÜTÜB-İ SİTTE / 423)

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: "Kur'ân'da mâhir olan (hıfzını ve okuyuşunu güzel yapan), Sefere denilen kerîm ve mutî meleklerle berâber olacaktır. Kur'ân'ı kekeleyerek zorlukla okuyana iki sevap vardır." (KÜTÜB-İ SİTTE / 425)

   İstanbul -25. 04.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail