-361-


İnsanlar kötülüğü görüpde onu değiştirmediklerinde Allah, onların tamamına da azab edeyazdı. Bunun içindir ki Allah Taala “Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri yeryüzünde bozgunculuğa engel olmalı değil miydiler? Onlardan kurtardıklarımız pek azdır…” buyurmuştur. (İBN KESİR CİLT VIII /S.3999)

Übeyy İbn Ka’b dan  rivayetine göre, Allah Resulu (sav) şöyle buyurmuştur;  Kölelerinize Yusuf süresini öğretiniz. Hangi müslüman onu okur veya ailesine veya kölesine öğretirse Allah Taala seke’rat-ı mevtini kolaylaştırır ve hiçbir müslümana haset etmeme gücü verir. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4029)

İki abdesti cem eden kabir azabı görmez. .(İLAHİ EMİRLER S;126)

Peygamberimiz  (sav) şöyle buyurdu:

Ölü,  arkasından ailesinin ağlaması yüzünden azap görür.  (TİRMIZİ CİLT II No: 1007)

Rafi’ b. Hadic (ra)’den;

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu; “Başkalarına ait olan bir tarlada müsadesiz ekin eken bir kimsenin, o ekinde hiçbir hakkı yoktur. Yaptığı masraflarını tarlanın sahipleri kendilerine öderler.”(EBU DAVUD-TIRMIZİ)

Abdullah (ra)’dan:
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu;

“Kim bir müslümanın malını almak için bilerek yalan yere yemin ederse, Allah’ın gazabına uğramış olarak Allah’a ulaşır.” (BUHARİ- MÜSLİM-TIRMIZİ)

İmrân İbnu Husayn (radıyallahu anhümâ)'ın anlattığına göre, İmrân, Kur'ân okuyan, arkasından da buna mukabil halktan dünyalık taleb eden birisine rastlamıştı. "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci'un, deyip arkasından şu açıklamayı yaptı: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle söylediğini işittim: "Kim Kur'ân okursa (isteyeceğini) Allah'tan istesin. Zira bir takım insanlar zuhur edecek, onlar Kur'ân okuyup, okudukları mukabilinde halktan (dünyalık) isteyecekler." (KÜTÜB-İ SİTTE / 433)

Süheyb (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kur'ân'ın haram kıldığı şeyleri helâl addeden kimse Kur'ân'a inanmamıştır." (KÜTÜB-İ SİTTE / 434)

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) düşman arazisine Kur'ân-ı Kerîm'le birlikte askeri seferi yasakladı." (KÜTÜB-İ SİTTE / 435)

   İstanbul -16. 05.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail