-370-


Allah Resulu (sav) şöyle buyurmuştur;

Rabbımız buyurur ki; Şayet kullarım, Bana itaat etselerdi; Ben onlara yağmuru geceleyin gönderir, gündüzün onlara güneşi doğurur ve onlara gök gürlemesinin sesini işittirmezdim.(İBN KESİR CİLT VIII /S.4222)

Gök gürlemesini işittiğiniz zaman Allah’ı anınız, muhakkak ki zikreden birine o isabet etmez. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4223)

Müslümanların menfaatleri için uzaktan mal getiren servete nail olur. Muhtekirler ise melun ve iflasa mahkum olur. (İLAHİ EMİRLER /S.139)

Resulullah /(sav) şöyle buyurdu:

 “Yani Allah (cc), “Benim uğrumda cihad eden kişi Benim teminatım altındadır.; şayet ruhunu kabzedersem kendisini cennetin varisi kılarım ve şayet geri çevirirsem sevap ve ganimetlerle geri çeviririm!” buyuruyor.” (TİRMIZİ CİLT III No: 1670)

Enes (ra) anlatıyor:

Hz. Resulallah (sav) buyurdular ki:”Üç şey vardır ki, her kimde bu üç şey bulunursa imanın tadını almıştır. Allah ve Resulunun sevgisi, bu ikisi dışındaki her şeyden daha sevimli olması. Sevdiği kimseyi ancak Allah (cc) için sevmesi. Allah onu küfürden kurtardıktan sonra ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi,  aynı şekilde küfre dönmekten de hoşlanmaması.” (BUHARİ, MÜSLİM)

Ebu Hureyre'den  (r.a)  anlatıyor:

Hz. Resulallah (sav) buyurdu : “Canım kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, iman etmedikçe asla cennete giremezsiniz. Birbirinizi de sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Onu yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size göstereyim mi?. Aranızda selamı yayın.” (MÜSLİM)

Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "(Kıyâmet günü) Hz. Nuh (aleyhisselam) ve ümmeti gelir. Cenab-ı Hakk ona:

-"Tebliğ ettin, dinimi duyurdun mu? diye sorar. Nuh (aleyhisselam):

-"Evet, ey Rabbim" diye cevap verir. Rabb Teâla bu sefer ümmetine sorar:

-"Nuh (aleyhissalâtu vesselâm) size tebliğ etmiş miydi?"

-"Hayır!" bize peygamber gelmedi" derler. Rabb Teâla Hz. Nuh (aleyhissalâtu vesselâm)'a yönelerek:

-"Söylediğin şey hususunda sana kim şahidlik edecek?" diye sorar. Nuh (aleyhisselâm):

-" Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm) ve ümmeti!" der ve Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm)'in ümmeti:

-"Nuh tebligatta bulundu" diye şehâdette bulunur. Bu duruma şu âyet işâret eder: "Biz böylece sizleri vasat bir ümmet kıldık, tâ ki insanlara karşı şâhidler olasınız" (Bakara, 143). (KÜTÜB-İ SİTTE / 453)

Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade vardır: "(...Nuh kavmi): "Bize ne bir korkutucu, ne de başka biri, hiç kimse gelmedi" derler." (KÜTÜB-İ SİTTE / 454)

   İstanbul -18. 07.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail