-371-


Muhakkak ki Allah,  bulutları meydana getirir de  onlar en güzel şekilde konuşur, en güzel şekilde güler. En doğrusunu Allah bilir. Konuşmasından maksad yıldırım, gülmesinden maksad ise şimşektir. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4222)

İmam Ahmed der ki; Bize Affan’ın… Salim’den onun da babasından rivayetine göre;

Allah Resulu (sav) şimşek ve yıldırımı işittiği zaman şöyle dermiş, Ey Allah’ım bizi öfkenle öldürme, bizi azabınla helak buyurma ve ondan önce bize afiyet ver.  (İBN KESİR CİLT VIII /S.4222)

Her kim derdini bir şeye hasreder, kendine ahiret derdi kılarsa, Cenabı Hak onu dünyanın derdinden kurtarır. Her kim dünyanın muhabbeti uğruna derdini her tarafta dağıtırsa, Cenabı Hak ona merhamet etmeyip, dünyanın herhangi bir yerinde helak olup gider. (İLAHİ EMİRLER S;50)

Sevban (ra) den rivayet edilmiştir;

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: Her kim üç şeyden; zekatı verilmeyen mal, hiyanet yolu ile elde edilen mal ve borçdan beri olduğu halde ruhu cesedden ayrılırsa behemehal cennete girecektir. (TİRMIZİ CİLT III No: 1621)

Her kim Deccal'in ateşi ile ibtila ve imtihan edilirse Allah'tan yardım istesin ve Kehf Suresi'nin baş tarafındaki ayetleri okusun. Bu suretle Deccal'in ateşi ona karşı soğuk ve selamet olur. (HADİS)

Ebu Hureyre'den  (r.a)  anlatıyor:

Hz. Resulallah (sav) buyurdular ki: “Biriniz (yemeğe) çağrıldığında icabet etsin. Şayet oruçlu ise (yemek sahibine) dua etsin. Oruçlu değilse yesin.” (MÜSLİM)

Müslim ve Ebu Dâvud'un Enes' (radıyallahu anh)'ten rivayet ettikleri hadis şöyledir: "Onlar Beytu'l-Makdis'e doğru yönelmiş halde, sabah namazının rükûunda iken, Benî Seleme'den bir adam kendilerine uğradı ve: "Kıble istikameti Kâbe'ye çevrildi" dedi. Bu sözünü iki kere tekrar ettil. Cemaat rükûda iken Kâbe'ye yöneldiler." (KÜTÜB-İ SİTTE / 451)

İbnu Abbâs (radıyallahu anh) anlatıyor: "Âyet-i kerimenin emriyle Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) kıbleyi Kâbe'ye yöneltince Müslümanlar sordular: "Ey Allah'ın Resûlü, Beytü'l-Makdis'e yönelerek namaz kılmış ve şimdi ölmüş olan kardeşlerimizin namazları ne olacak?" Bunun üzerine Cenâb-ı Hakk şu ayeti indirdi: "Senin yöneldiğin istikameti, peygambere uyanları, cayanlardan ayırd etmek için kıble yaptık. Doğrusu Allah'ın yola koyduğu kimselerden başkasına bu ağır bir şeydir. Allah imanlarınızı (ibâdetlerinizi) boşa çıkaracak değildir" (Bakara, 143). (KÜTÜB-İ SİTTE / 452)

   İstanbul -24. 07.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail