-375-


Muhakkak ki kişi işlediği günahla rızıkdan mahrum kalır. Kaderi, ancak dua çevirir. Ömür de ancak iyilikle artar. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4258)

Muhakaka ki dua ve kaza gökle yer arasında çekişirler. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4258)

Sadaka yetmiş türlü belanın yolunu kapatır. Sadakayı erkenden veriniz. Zira bela sadakanın önüne geçemez. (İLAHİ EMİRLER S;59)

İbn Ömer (r.anhuma) dan rivayet edilmiştir;

 “Resulullah (sav), pislik yiyen hayvanın etini yemek ve sütünü içmekten bizi menetti.” (TİRMIZİ CİLT III No: 1884)

Ebu Eyyub (ra)’den

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu; Kim anasını yavrusundan ayırırsa, kıyamet gününde Allah onu sevgililerinden ayırır.(TIRMIZİ)

Cabir (ra)’den:

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu;

“Kim, bir kimseye ömrü boyunca ve öldükten sonra mirasçılarına kalmak üzere bir malı hediye eder ve Bu malı sana bir kişi kalıncaya kadar senin varislerine verdim. derse, bu mal artık onu veren sahibine dönmez. Çünkü verdiği şeyi, mirasçılarına da ait olması kaydıyla vermiştir.”  ( BUHARİ- MÜSLİM-EBU DAVUD-TIRMIZİ-NESEİ)

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) Kur'ân'ın: "(Vefat iddeti bekleyen) kadınları nikahla isteyeceğinizi çıtlatmanızda.... üzerinize bir vebâl yoktur" (Bakara 235) ayetinden maksadı, "Evlenmeyi arzu eden kişinin: "Ben nikahlanmak istiyorum, kadına ihtiyacım var, sâliha bir kadına kavuşmak istiyorum" demesidir" diye açıklamıştır. (KÜTÜB-İ SİTTE / 489)

Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Hendek Savaşı sırasında "Allah onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun, bizim orta namazımıza mani oldular, güneş batıncaya kadar kılamadık" buyurdu.

Bir rivayette: "Bizi, salat-ı vusta olan ikindi namazından alıkoydular" denir. Bir diğer rivayette: "Sonra ikindiyi akşamla yatsı arasında kıldık" denir. (KÜTÜB-İ SİTTE / 490)

Hz. Aişe'nin azadlısı Ebu Yunus anlatıyor: "Hz. Aişe (radıyallahu anhâ), kendisine bir mushaf yazmamı emretti ve dedi ki: "Şu âyete gelince bana haber ver: "Namazlara ve bilhassa orta namazına devam edin" (Bakara, 238). Yazarken bu ayete gelince ona haber verdim. Bana şunu imla ettirdi: "Namazlara ve orta namazına ve ikindi namazına devam edin ve Allah için yalvaranlar olarak eda edin" (Bakara, 238). Hz. Aişe (radıyallahu anhâ): "Ben bunu Resûlullah'dan işittim" dedi. (KÜTÜB-İ SİTTE / 491)

 

   İstanbul -22. 08.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail