-376-


Süfyan’ın İbn Ebu Necih’den, onunda Mücahid’den rivayetinde o şöyle demiştir; Medine’ye giderken İbn Ömer’e arkadaşlık ettim. Onun Allah Resulü (sav)’ nden şu bir tek hadisten başkasını rivayet ettiğini işitmedim. Dedi ki; Biz Allah Resulü (sav) nın yanındaydık. Ona hurma (veya hurma göbeği) getirilmişti. Ağaçlardan Müslüman kişinin benzeri olan ağaç nedir? buyurdu. Ben; O, hurmadır, demek istedim baktım ve gördüm ki kavmin en küçüğü benim sustum. Allah Resulu (sav); o hurmadır, buyurdu. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4313)

Her kul, öldüğü hal üzere kabirde diriltilir. Mü’min imanı üzere, münafık da münafıklığı üzere. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4318)

Peygamberimiz, kızı Hz Fatıma’ ya.”Ey kızım, sabah uykusunu terk et, Rabb’inin rızkına hazır bulun, gafiller zümresinden olma. Cenabı Hak insanların rızkını fecirle güneşin doğacağı arasındaki vakitte taksim eder. (İLAHİ  EMİRLER/ S.140)

İbn Abbas (r.a) dan rivayet edilmiştir; “Resulullah (sav), kabın içine nefes almayı ve kaba üflemeyi menetti.” (TİRMIZİ CİLT III/ No.1950)

Peygamberimiz (sav)’in hizmetinde bulunan Selman şöyle demiştir;

Baş ağrısından şikayet eden bir kimse yoktur ki, Peygamberimiz (sav) kendisine, “Kan aldır!” diye tavsiyede bulunmasın. Ayaklarındaki ağrıdan şikayet edene de, “Ayaklarına kına yak!” demesin. (EBU DAVUD)

Enes (ra) şöyle demiştir;

Peygamberimiz (sav) Fetih gününde, başında miğfer olduğu halde Mekke’ye girdi. Kendisine; İbn-i Hatal (Allah’a ve Ka’be’ye sığınmak üzere) Ka’be’nin örtülerine yapışmış dediler Peygamberimiz (sav); Onu öldürün diye emretti. (Çünkü o irtidad etmişti.) (HADİS)

Nu'mân İbnu Beşir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Dua, ibadettir", sonra şu ayeti okudu: "Rabbiniz: Bana dua edin ki size icâbet edeyim. Bana ibâdet etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler var ya, alçalmış ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir" buyurmuşlardır" (Mü'min, 69). (KÜTÜB-İ SİTTE / 463)

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Dinde zorlama yoktur" (Bakara 256) ayeti Ensar hakkında inmiştir. Şöyle ki: Medine'de çocuğu yaşamayıp ölen kadınlar, "çocuğum yaşarsa Yahudi dini üzerine yetiştireceğim" diye adakta bulunurdu. Benu Nadîr Yahudileri Medine'den sürüldükleri vakit, bunlar arasında Yahudileştirilmiş çok sayıda Ensâr çocuğu vardı. Ensarîler: "Çocuklarımızı onlara terketmeyiz" dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk: "Dinde zorlama yoktur, artık iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır..." (Bakara) ayetini inzal buyurdu." ." (KÜTÜB-İ SİTTE / 502)

Şakik İbnu Utbe, Berâ İbnu'l-Âzib (radıyallahu anhüma)'ten naklettiğine göre, demiştir ki: "Önce şu ayet nazil oldu: "Namazlara ve bilhassa ikindi namazına devam edin." Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunu bize Allah'ın dilediği müddetçe okudu. Sonra Allah bunu neshetti ve şu ayeti indirdi: "Namazlara ve bilhassa orta namazına devam edin." Şakik'in yanında oturmakta olan bir zat kendisine: "Öyle ise bu ikindi namazıdır." Berâ dedi ki: "Ben bu âyetin nasıl nazil olduğunu Allah'ın nasıl neshettiğini sana haber verdim." (KÜTÜB-İ SİTTE / 493)

   İstanbul -29. 08.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail