-377-


Buhari’nin Sahih’inde rivayet edildiğine göre Allah Resulu (sav) şöyle dua buyurmuştur; Ey Allah’ım, nankörlük edilmeden, taattan geri durulmadan ve müstağni olunmaksızın ey Rabbımız, hamd Sana mahsusdur. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4340)

Allah Resulü (sav) şöyle  buyurmuştur; İnsanlar kıyamet günü hiç çiğnenmemiş toprak gibi bembeyaz, tertemiz bir tabak gibi olan yer üzerinde toplanacaklardır. Orada hiç kimse için bir nişane, işaret yoktur. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4354)

Cenabı Peygamber (SAV):

“Bir insan sabahleyin kalktığı vakit Kur’an-ı Kerim’in yüzünden yüz ayet okursa Allah Taala yeryüzünde bulunan Müslümanların sevabı kadar ona sevap verir” buyurmuştur. (İLAHİ  EMİRLER S;172)

Misafirlik üç gündür. Üç günden sonraki misafirlik sadaka mahiyetindedir. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin veya sussun. (TİRMIZİ CİLT III No: 2033)

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur; “Şehid öldürülürken, sizden birinizin karınca ısırmasından duyduğu acıdan fazla bir acı duymaz.” (TIRMIZİ, NESEİ)

İbn Abbas (r. anhuma)’den; Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur;

Bir kavim gelecektir ki, ahir zamanda saçlarını güvercin mideleri gibi, siyaha boyayacaklardır. Bunlar cennet kokusu duyamayacaklardır. (EBU DAVUD, NESEİ)

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın Ashâbı (radıyallahu anhüm ecmain) sordular: Rabbimiz yakın mıdır, biz ona hafif sesle hitab edelim, uzaksa yüksek sesle taleblerimizi söyleyelim?" Bunun üzerine şu âyet indi: "Kullarım sana benden sorarlarsa, (söyle ki) ben yakınım. Dua edenin duasına, bana dua ettiği takdirde icâbet ederim (Bakara, 186). (KÜTÜB-İ SİTTE / 464)

Berâ İbnu Âzib (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ramazan orucu farz kılındığı vakit, Müslümanlar ay boyu kadınlara temas etmezlerdi. Bazı kimseler bu meselede nefislerine itimad edemiyorlardı. Bunun üzerine şu mealdeki ayet nazil oldu: "...Allah nefsinize güvenmiyeceğinizi biliyordu. Bu sebeple tevbenizi kabul edip sizi affetti." (Bakara, 187). (KÜTÜB-İ SİTTE / 465) 

   İstanbul -05. 09.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail