-379-


Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur;  Ölü üzerine bağıra çağıra ağlayan kadın tövbe etmemişse; cennet ve cehennem arasında bir yolda durdurulacaktır. Elbiseleri katrandandır ve yüzünü ateş bürüyecektir. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4359)

Ebu Hureyre’den, Hz Peygamber (sav) den rivayetine göre o şöyle buyurmuştur; Güney rüzgarı cennettendir ve aşılayıcı rüzgar odur. Allah Taala’nın kitabında anmış olduğu rüzgar da budur ve bunda insanlar için bir çok faydalar vardır. (İBN KESİR CİLT IX /S.4387)

Cenabı Peygamber (sav) Efendimiz; “İddiayı terk edenin kefili benim. Cenabı Eceli Ala ona cennette bir makam verecektir.”buyurmuştur. (İLAHİ  EMİRLER ;186)

Misafirlik üç gün ve misafirin (en iyi şekilde) ağırlanması bir gün bir gecedir. Bu müddetten sonra misafir için her ne harcarsa sadakadır. Misafire onu (ev sahibini) daraltıncaya kadar yanında ikamet etmesi caiz değildir. (TİRMIZİ CİLT III No: 2034)

Ebu Hureyre (ra)’den;

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur;

“ Köpek ve şıngırdak bulunan bir cemaate melekler arkadaşlık etmez.” (Köpek ancak av için ve korunmak için bulundurulabilir.) (MÜSLİM, EBU DAVUD, TIRMIZİ, NESEİ)

Resulullah (sav) namaz kılmaya kalktığı zaman ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır, sonra tekbir alırdı. Rükuya gitmek istediği zaman da böyle yapar, rükudan  doğrulduğu zaman da böyle yapardı. Başını secdeden kaldırdığı zaman bunu yapmazdı. (BUHARİ)

Beş kitapta da gelen bir başka rivayet şöyle: "Adiy İbnu Hatim (radıyallahu anh) biri siyah, biri beyaz iki köstek bağı aldı. Bir gece bunlara baktı fakat biri diğerinden ayrılmıyordu. Sabah olunca durumu Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a şöyle bildirdi: "Yastığımın altına biri siyah biri beyaz iki iplik koydum." Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona takıldı: "Beyaz iplikle siyah iplik senin yastığının altında iseler yastığın çok geniş olmalı." (KÜTÜB-İ SİTTE / 468)

Adiy'in bir başka rivayeti şöyledir: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a: "Ey Allah'ın Resûlü! Ayette geçen "beyaz ipliğin siyah iplikten ayrılması"nedir, bunlar iki iplik değil mi?" diye sordum da bana: "İki ipliğe baktı isen sen gerçekten kalın enselisin" dedi ve şu açıklamayı yaptı: "Hayır iki iplik değil, onun biri gecenin karanlığı, diğeri de gündüzün beyazlığıdır." (KÜTÜB-İ SİTTE / 469)

Berâ (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ensar hac yapıp da döndükleri zaman evlerine kapılarından girmezlerdi. Onlardan biri hac dönüşü kapıdan evine girdi. Fakat hemşehrileri onu bu davranışı sebebiyle kınadılar. Bunun üzerine şu âyet nazil oldu: "İyilik, evlere arkasından girmeniz değildir. Kötülükten sakınan kimse (nin ameli) iyidir. Evlere kapılarından girin" (Bakara, 189). (KÜTÜB-İ SİTTE / 470)

   İstanbul -19. 09.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail