-382-


Cehennemin yedi kapısı vardır. Bunlardan bir kapı ümmetime karşı – veya Muhammed ümmetine karşı demiştir – kılıç çekenler içindir. (İBN KESİR CİLT IX /S.4395)

Allah Resulu (sa) şöyle buyurmuştur;

Mü’minler ateşten kurtulur ve cennetle cehennem arasında ki bir köprüde hapsedilirler. Dünyada iken aralarında meydana gelmiş haksızlıklardan dolayı  aralarında kısas yapılır. Nihayet süslenip temizlendikleri zaman cennete girmelerine izin verilir. (İBN KESİR CİLT IX /S.4397)

Hasedle,  kin denilen bu iki hastalık başımıza gelecektir. Bu bir traştır. Saç traşı değil, dininizi, imanınızı traş edecektir. (İLAHİ  EMİRLER S;186)

Kim Allah’a kavuşmak isterse Allah’da ona kavuşmak ister ve kim Allah’ kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah’da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. (TİRMIZİ CİLT IV No: 2411)

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur;

Cenab-ı Allah yer ve gökleri yaratmasından bin sene önce  “Taha”  ve  “Yasin” i  okumuştu.  Melekler  bu Kur’an’ı işitince,  “Ne mutlu o ümmete ki,  bu Kur’an  kendilerine nazil olacak;  ne mutlu o insanlara ki bunu zihinlerinde ezberleyip taşıyacaklar,  ne mutlu o dillere ki,  bunu okuyacaklar” dediler.  (BEGAVİ)

Enes bin Malik'den (ra) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
"Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar oturarak Allah'ı zikreder, sonra iki rekat namaz (işrak namazı) kılarsa, ona makbul tam bir hac ve bir umre sevabı verilir." Enes (ra) der ki: "Tam bir hac ve umre sevabı" buyurdu. Bu sözü üç defa tekrar etti. (TIRMIZİ)

İmam Malik (rahimehumullah)'e ulaştığına göre, Ali İbnu Ebi Tâlib (radıyallahu anh)'e İbnu Abbas (radıyallahu anhüma), Kur'ân'da zikri geçen "orta namaz"a (salâtu'l-vusta) sabah namazı demişlerdir. (KÜTÜB-İ SİTTE / 494)

Zeyd İbnu Sâbit ve Hz. Aişe (radıyallahu anhümâ) "Orta namazı, öğlen namazıdır" derlerdi. (KÜTÜB-İ SİTTE / 495)

Ebu Dâvud'un Zeyd (radıyallahu anh)'den kaydettiğine göre, Hz. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) öğle namazını zevalden sonra sıcağın en şiddetli olduğu saatte kılardı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın kıldığı namazlar içinde ashabına en zor geleni bu namaz idi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: "Namazlara ve orta namazına devam edin." Zeyd devamla dedi ki: "(Orta namazı, öğlen namazıdır, zira) bundan önce iki namaz var (birisi geceden -yatsı-, diğeri gündüzden -sabah-), ondan sonra da iki namaz var (biri gündüzden -ikindi- diğeri geceden -akşam-)".(KÜTÜB-İ SİTTE / 496)

   İstanbul -10. 10.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail