-392-


Kurban ne kadar daha büyük ve daha iyi olursa; cehennemden azad olman o derece kuvvetlenmiş olur. (İBN KESİR CİLT X S:5455)

Hz Ali’den rivayete göre

 Allah Resulu (s.a) bir boynuzu kırık ve bir kulağı kesik hayvanları kurban etmemizi yasakladı. (İBN KESİR CİLT X S:5490)

Ademoğlu Nahr günü kan akıtmaktan Allah’a daha sevimli gelen başka bir amel işlememiştir. Muhakkak ki o (kurban) kıyamet günü boynuzları, tırnakları ve kılları ile gelecektir. Kurbanlığın kanı yere düşmezden önce Allah katında da üstün bir makama ulaşır. O halde bunu gönül hoşluğu ile yapınız. (İBN KESİR CİLT X S:5495)

Diri iken hayvandan kesilen et ölü etidir. (İBN KESİR CİLT X S:5497)

Peygamberimiz kızı Hz. Fâtıma'ya :
"Kurbanın kesilirken orada hazır bulun. Zira işlemiş olduğun her günah, kurbanın kanından ilk damlası yere düştüğünde, bağışlanır." buyurmuştur.(HADİS)

Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyenler bizim camimize gelmesin. (İLAHİ EMİRLER S:357)

Ümmü Seleme (r.a.)' den rivayete göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
"Bilinen on gün girdiği vakit elinde kurbanı olup kurban kesmek isteyen kimse (bedeninden) asla bir kıl almasın, tek bir tırnak kesmesin." (MÜSLİM)

İbn Abbas (r. anhuma)’dan;

Peygamberimiz (sav) Hacer-i Esved  hakkında şöyle buyurdu;

“ Allah’a yemin ederim ki,  Cenab-ı  Hak kıyamet gününde onu,  “ Hacer-i Esved’i gören gözleri ve konuşan dili olduğu halde,  kendisine ihlas ile el sürüp öpen kimsenin cennetlik olduğuna şahid olarak diriltecektir.”(TIRMIZİ)

Ebu Said (r.a)’den;

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu; Ye’cüc ile Me’cüc çıktıktan sonra dahi Beyt-i Şerif haccedilecek ve umre yapılacaktır. (BUHARİ)

Ümmü Seleme (r.anha)’den;

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu; Kim hac veya umre için Mescid-i Aksa’dan, Mescid-i Haram’a gitmeye niyet ederse (gitmek üzere telbiye yaparsa) geçmiş ve gelecek günahları affolur. Yahut ona cennet vacip olur. (EBU DAVUD, İBNİ MACE)

 

   İstanbul -19. 12.2007
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail