-394-


Kehanet (fal) şirktir. Bizden kim böyle bir şeye düşmüş ise Allah muhakkak onu tevekkül ile giderir. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4146)

Allah Taala buyurur ki; Ben ortakların şirkten en mustağni olanıyım. Kim bir amel işler de, amelinde Benimle birlikte bir başkasını şirk koşarsa; Ben, onu ve şirk koştuğunu terk ederim. (İBN KESİR CİLT VIII /S.4147)

Secdeye kapanan Cenabı Hakk’ın kademine kapanmış gibidir, orada ne isterse Allahü Taala kabul eder. (İLAHİ EMİRLER S;707)

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: Herhangi bir Müslüman Cuma günü veya Cuma gecesi ölürse, Allah, behemehal onu kabir azabından korur. (TİRMIZİ CİLT II No: 1080)

Hz. Enes (ra) anlatıyor:

“Hz Peygamber (sav)’i (içilecek şeyleri) içerken (kabın dışında) üç defa nefes alırdı.” (BUHARİ, MÜSLİM)

Nevvas b. Seman el-Kilabi'den (ra) rivayet edilmiştir.

"Sizden kim Deccal'e yetişirse Kehf Suresi'nin evvelini onun üzerine okusun. Bu surenin sonu Deccal'ın fitnesinden kurtuluşunuzdur. (HADİS)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar." (KÜTÜB-İ SİTTE / 443)

Müslim'in bir rivayetinde yukarıdaki hadise şu ziyade yapılmıştır: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Sizden biri mescidde namazı bitirdi mi, namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Cenab-ı Hakk, namazlarından evine de hayır yaratacaktır"(KÜTÜB-İ SİTTE / 444)

İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: "Bakara Suresi'nin sonundaki iki âyeti geceleyin kim okursa o iki âyet ona kâfi gelir." (KÜTÜB-İ SİTTE / 445)

 

   İstanbul -02. 01.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail