-396-


Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı (nafile) oruçlarının sevabına kavuşur. (DEYLEMİ)

Abdullah b. Mesûd anlatıyor:
Abdurrahman b. Yezid şöyle dedi. Eşas b. Kays bir Aşure günü Abdullah'ın yanına gelerek, onun yemek yediğini gördü ve: Ey Ebu Muhammed! Aşure günü nedir bilir misin? O da "O nedir? diye sorduğunda "Şüphesiz bu gün aşure günüdür, dedi. İbn Mesûd (r.a.) ise: "Ramazan orucunun farz kılınmasından önce bu günde oruç tutulurdu. Ramazan orucu emredilince bu terk olundu" demiştir. (SAHİH-İ MÜSLİM / 1905)

“Hz. Resulallah (sav)’ı; “İzzet ve Celal sahibi olan Allah buyuruyor ki; “İki gözünü alarak kulumu imtihan ettiğim zaman sabrederse, onların yerine kendisine cenneti veririm” buyururken işittim.” Maksat gözlerdir.” (BUHARİ)

İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek.  İkincisi, ölü için matem tutmaktır. (MÜSLİM)

Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez. (HAKİM)

Matem tutan, ölmeden tevbe etmezse, kıyamette şiddetli azap görür. (MÜSLİM)

Kays İbnu Sa'd İbnu Ubâde (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Biz Aşura günü oruç tutuyor ve sadaka-ı fıtrı ödüyorduk. Ramazan orucunun farziyyeti ve zekat emri inince artık onunla emredilmedik, ondan yasaklanmadık da, biz onu yapıyorduk." (KÜTÜB-İ SİTTE / 3127

 İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Medine'ye gelince, yahudileri Aşüra günü oruç tutar gördü. Onlara:

"Bu da ne, (niçin oruç tutuyorsunuz)?" diye sordu.

"Bu, sâlih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde Beni İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu '' dediler. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm):

"Ben Musa'ya sizden daha layığım" buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlarada tutmalarını emretti. (KÜTÜB-İ SİTTE / 3126)

   İstanbul -16. 01.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail