- 401 -


Muhakkak Allah üstün ahlakı sever ve adisinden hoşlanmaz . (İBN KESİR CİLT IX / S.4559)

Kim kardeşi için, uymak istemediği bir şart koşarsa o, komşusunu korumaksızın bir şeye sevk eden kimse gibidir. (İBN KESİR CİLT IX / S.4571)

Dünyada iyilik yapanlar ahirette de iyilik yapacaktır. (İLAHİ EMİRLER S:369)

Cennetin anahtarı namaz. Namazın anahtarı abdesttir. (TIRMIZİ CİLT I  NO; 4)

Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden hayırlıdır. (MÜSLİM, TIRMIZİ)

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Ensar'dan bir zat Müslüman olmuştu, sonra tekrar irtidat edip müşriklerin yanına gitti. Bilahere yaptığından pişman olup, kabilesine: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a sorun, benim için tövbe imkânı var mı?" diye haber saldı. Kavmi de Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek: "Onun için tövbe etme şansı var mı?" diye sordular. Bunun üzerine şu âyet indi: "İnandıktan, Peygamberin hak olduğuna şehâdet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkâr eden bir milleti Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalimleri doğru yola eriştirmez. İşte bunların cezası, Allah'ın meleklerin, insanların hepsinin lânetine uğramalarıdır. Orada temellidirler; onlardan azâb hafifletilmez; onların azabı geciktirilmez. Ancak bunun ardından tövbe edip düzelenler müstesnâdır. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder" (Âl-i İmrân, 86-89). Ayeti ona gönderdi. O da Müslüman oldu." (KÜTÜB-İ SİTTE / 520)

Behz İbnu Hakim babası ve ceddi tarikiyle anlattığına göre, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz" (Âl-i İmrân, 110) ayeti hakkında şunu söylediğini işitti: "Siz yetmiş ümmeti yetmişe tamamlayan sonuncu ümmetsiniz. Siz onların en hayırlısı ve Allah yanında en değerli olanısınız." (KÜTÜB-İ SİTTE / 521)

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma), "Ey İsa, şüphesiz ki seni vefat ettirecek olan (onlar değil) benim" ayetindeki (Âl-i İmran 55) seni vefat ettirecek olan (müteveffike) ibâresini "seni öldürecek olan" diye açıklanmıştır. (KÜTÜB-İ SİTTE / 519)

 

   İstanbul -20.02.2008
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail